Sathiya Kumar Renganayagalu

Sathiya Kumar Renganayagalu

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-56)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner