Sigrid Aksnes Stykket

Sigrid Aksnes Stykket

Emerita

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-361)
Universitetslektor i norsk

Ansvarsområder

  • Norsk litteratur
  • Folkedikting
  • Norsk som andrespråk

Kompetanse

CV

Publikasjoner