Stig Fasting Nilsen

Stig Fasting Nilsen

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (E-207)