Terje Thomassen

Økonomidirektør

Økonomiavdelingen
Campus Vestfold (G4-24)

Ansvarsområder

  • Strategi, risiko, økonomi- og virksomhetsstyring
  • Budsjett og planer
  • Regnskap og rapportering
  • Innkjøp

CV

Se CV på LinkedIn.

Publikasjoner