Thomas Bogen

Fakultetsdirektør

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Vestfold (C3-140)
Fakultetsdirektør USN Handelshøyskolen

Ansvarsområder

 • Leder fakultetsadministrasjonen og skal i samarbeid med universitetets fellestjenester ivareta administrative og faglig-administrative støttefunksjoner for fakultetsledelsen, ansatte og studentene på fakultetet. Ansvar for saksbehandlings- og utviklingsoppgaver ved fakultetet, og skal bidra i arbeidet med å realisere overordnede og fakultetets strategiske mål- og utviklingsarbeid.

 • USN Handelshøyskolens superbruker i WorkPlan

 • Leder for Faggruppe undervisningsrom USN

Kompetanse

Jeg har hatt lederansvar i universitetet siden 2005, og har jobbet med fagstrategisk utviklingsarbeid i tillegg til å ha personal- og økonomiansvar på instituttnivå siden 2010. Fakultetsdirektør fra august 2019.

CV

Utdanning

 • 2018 UH-ped emne 1: Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning

 • 2012-2013 UHRs dekanskole 8. Lederutviklingsprogram for faglig-administrative ledere ved universiteter og høgskoler.

 • 2001 MSc in Finance, University of Strathclyde

 • 2000 Siviløkonom Norges Handelshøyskole

 • 2000 Bachelor of Arts with Honours in Finance and Marketing, University of Strathclyde

  Erfaring

 • 2019-d.d.: Fakultetsdirektør USN Handelshøyskolen

 • 2017-2019: Nestleder, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Handelshøyskolen USN

 • 2014-2016: Instituttleder, Institutt for økonomi og ledelse, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge

 • 2010-2014: Instituttleder, Institutt for økonomi og ledelse, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Vestfold

 • 2007-2010: Studieleder, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Vestfold

 • 2005-2007: Høgskolelektor/faggruppeleder for økonomi og administrasjon, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Vestfold

 • 2002-2003: Seniorkonsulent bedriftsmarked, DnB Finans AS

Faglige og faglig-administrative verv

 • 2014-2017: Varamedlem i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

 • 2014-2015: Medlem av arbeidsgruppe for utarbeidelse av prinsipper for arbeidsplanlegging ved HBV

 • 2013-2017: Leder av styringsgruppen for Innovatoriet ved HBV

 • 2011-2013: Nestleder i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

 • 2005-2013: Medlem i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

 • 2013: Leder av arbeidsgruppe faglig organisering – ØS-fakultetet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • 2011: Ansattrepresentant i Utredningsgruppe V - Administrativ organisering, Fusjonsutredningen HiØ/HiBu/HiVe

 • 2011: Leder av arbeidsgruppe 1 - bachelorgruppe funksjon/yrkesorientert – knyttet til videreutvikling og konsolidering av HiVes studieportefølje

 • 2010: Medlem av arbeidsgruppe for ressurstildeling til fag (arbeidsplanlegging) ved Høgskolen i Vestfold

 • 2009: Leder av administrativ utredningsgruppe IV – Markedsføring, organisasjon og kommunikasjon, OU-prosessen, Høgskolen i Vestfold

 • 2009: Medlem av faglig utredningsgruppe 4 – Maritim/teknologi/data-IKT/økonomi og ledelse, OU-prosessen, Høgskolen i Vestfold

 • 2006-2008: Markedsrådgiver i høgskoledirektørens stab (20 % stilling), Høgskolen i Vestfold, leder av høgskolens Markedsforum, ledet prosessen med utarbeidelse av «Markedskommunikasjonsplan for Høgskolen i Vestfold 2009-2012»

   

Publikasjoner