Thomas Nordli

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D3-99)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for: Bachelor i ingeniørfag, data (Vestfold og Kongsberg)
  • Underviser med emneansvar: Nettverksprogrammering og administrasjon av nettverkstjenester
  • Underviser C-programmeringsdelen av: Programmering og mikrokontrollere
  • Underviser med emneansvar: Introduksjon til Linux
  • Veileder av: Bachelor-prosjekter på programmet Dataingeniør -- sikkerhet og nettverk

Publikasjoner