Tiril Smerud Finnanger

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()
Ph.D-stipendiat i utdanningsvitenskap. Hovedsaklig interessert i engelskdidaktikk og utdanningspolitikk. Arbeider for tiden med en Ph.D om det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i engelskundervisning i norsk skole.

Ansvarsområder

CV

2020-2024: Stipendiat i utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge.

2015-2020: Lektor, Færder kommune.

2014-2015: Årsenhet i samfunnsfag, Hawaii Pacific University.

2009-2014: Lektorprogrammet, Master i engelskdidaktikk, Universitetet i Oslo.

  • Tittel: Intercultural Communication in International English: How do textbook publishers understand intercultural communication?