Tonje Stenseth

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3113)
I min doktorgrad skrev jeg om hvordan elever i videregående skole evaluerer og velger tekstkilder når de skal løse komplekse leseoppgaver - med et særlig fokus på hvordan kilde- og troverdighetsvurderinger blir vektlagt. Relaterte forskningsinteresser er dybdelesing, dybdelæring, lesing og læring i digitale omgivelser, digitalisering i skolen samt individuelle forskjeller mellom elevene (pedagogisk og kognitiv psykologi).

Ansvarsområder

Undervisning

  • Vitenskapsteori og metode (master)
  • Selvregulering, sosial kompetanse og sosiale og emosjonelle vansker (master)
  • Relasjonskompetanse og livsmestring (master) 
  • Metode for forskning i barnehage og skole (Ph.D.)
  • Digitalization and epistemic change (Ph.D.)

Veiledning

Masterstudenter i pedagogikk

Medlem av forskergruppen:

Pågående prosjekter

  • "Rethinking reading comprehension in the digitalized world". Prosjekt tilknyttet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser):  

https://www.ludo.usn.no/blogg/s%C3%A5kornsprosjekt-oppl%C3%A6ring-av-elevers-digitale-lesestrategier-og-leseprosesser

Kompetanse

Utdanning

2012 - 2018: Doktorgrad i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, Universitetet i Oslo

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

 

CV

Arbeidserfaring

2019 - d.d.: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2018 - 2019. : Førstelektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2012 - 2018 : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

 

Verv og andre funksjoner 

2020 - : Eksternt medlem instituttråd, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Oslo Met 

2014 - 2016: Styremedlem, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner