Torild Wagle Christensen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-339)
Torild Wagle Christensen er musikkpedagog med spesialkompetanse i instrumentaldidaktikk og musikk- og kulturformidling for barn og unge. Hun har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole (1989).

Ansvarsområder

BA i Kulturledelse, emnene:

  • Kultur for barn og unge (emneansvarlig)
  • Kulturprosjektledelse
  • Kommunikasjon og kreativitet
  • Kultur og frivillighet
  • Bacheloroppgave m/metode

Kompetanse

  • Musikkpedagogikk og musikkformidling
  • Kultur for barn og unge
  • Den kulturelle skolesekken og skolekonserter
  • Kulturprosjektledelse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Christensen, Torild Wagle (2017). 

Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter. Open Access-bok. Oslo: Cappelen Damm Akademisk/NOASP 2017. Tilgjengelig fra https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/11

Christensen, Torild Wagle (2015). 

Når musikken gir mening: Hovedtrekk i en studie av kvalitet i skolekonserter. HiT-rapport nr. 11/2015. Tilgjengelig fra https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2439143

Christensen, Torild Wagle (2010).
Kultur, formidling og kvalitet. I: Kulturfagene. En innføring. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0060-9 s. 125-156

Christensen, Torild Wagle. 

Medforfatter av Produsentkartlegging – Resultater fra undersøkelse blant kulturprodusenter, TF-notat nr 3/2008. Tilgjengelig fra https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/produsentkartlegging/1293/