Trude Evenshaug

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5402)
Underviser i grunnskolelærerutdanningen ved studiested Drammen og i masterstudiet i pedagogikk ved USN. Er særlig opptatt av lærerutdanningenes danningsoppdrag, skolen som kultur- og samfunnsinstitusjon og pedagogikk som kulturfag. Har foretatt historiske studier av offentligheten som pedagogisk rom gjennom å nærlese offentlige debatter om skole, utdanning og folkeopplysning. Har yrkesbakgrunn fra journalistikk og kommunikasjon i tillegg til forskning og undervisning ved Universitetet i Oslo. Doktorgrad fra UiO 2006.

Ansvarsområder

 

 • Underviser og veileder på emnet Pedagogikk som fag og vitenskap på masterstudiet i pedagogikk.
 • Undervisning og veiledning i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen.
 • Emneansvarlig MP-PFV4100 høst 2020 og MG2PE3 og 4, Drammen vår 2021.

Kompetanse

 • Dr. polit. i pedagogikk
 • Allmenn pedagogikk
 • Pedagogiske grunnlagsspørsmål
 • Humaniorastudier i pedagogikk
 • Pedagogisk historie, idehistorie, filosofi
 • Danningsteori
 • Nyhumanismen i Norge på 1800-tallet
 • Norsk utdanningshistorie
 • Offentlighetshistorie
 • Vitenskapsteori
 • Historisk metode
 • Historiografi
 • Marcus Jacob Monrad (1816 - 1897)
 • Journalistikk
 • Kommunikasjon
 • Religions- og livssynspolitikk

 

CV

Utdanning

 • Dr. polit. i pedagogisk historie, Universitetet i Oslo (UiO), 2006
 • Cand. polit. med pedagogikk hovedfag, Universitetet i Oslo, 1997
 • Cand. mag.1988

Arbeid

 • 2015 - pt. Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold / Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2009 - 2015 Kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke
 • 2007 - 2009 Postdoktor i pedagogisk historie og idehistorie, UiO
 • 2004 - 2007 Universitetslektor, UiO
 • 2000 - 2003 Doktorgradsstipendiat i pedagogisk historie, UiO
 • 1999 Kommunikasjonsrådgiver
 • 1985 - 1998 Journalist

Forskningsopphold

 • Humboldt-Universität zu Berlin, høst 2008

Stipendier

 • Treårig post.doc.-stipend, pedagogisk historie og idehistorie, UiO
 • Fireårig doktorgradsstipend, pedagogisk historie, UiO
 • Ettårig hovedfagsstipend, Program for kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT), Norges forskningsråd

Publikasjoner

Nyere publikasjoner:

2017: Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3/1.

2016: A Relocated Answer to the Question: What is Enlightenment? History of European Ideas, 42/7.

Registrerte publikasjoner i Cristin.