Trym Eggen

Trym Eggen

FoUI-Ekspert

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (F1-31)