Turid-Iren Jacobsen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4208)

Publikasjoner

Onshuus, K. og Jacobsen, T. I. (2020). «Å snakke med andre om sykepleie gjør at det sitter bedre. Medstudentsamarbeid som motivasjon til å lære mer i sykepleiestudiet». Klinisk Sygepleje, 34 (2) 110-121.

Jacobsen, T. I., Onshuus, K., Frisnes, H., Gonzalez, M. T. (2020). Nursing students’ experiences with clinical placement in a marginal Norwegian nursing home learning environment. International Practice Development Journal. 10 (1) 1-14.  

Jacobsen, T.I. (2018). Sykepleierstudenters samarbeid med medstudenter på campus - til inspirasjon eller til besvær? Nordisk Sygeplejeforskning, 4, 308-318. DOI: 10.18261/ISSN.1892-2686-2018-04-06.

Jacobsen, T.I. & Onshuus, K. (2017). Sykepleier er hva jeg vil bli! Dere hjelper meg på veien. Hvordan kan læreren påvirke sykepleierstudentens tro på seg selv i studiet? Klinisk Sygepleje, 4, 287-298. DOI: 10.18261/issn.1903-2285-2017-04-05.

Jacobsen, T.I. (2017). Studentassistenters trygghet i sykepleierutdanningen. Nordisk Sygeplejeforskning, 1, 76-84. DOI: 10.18261/ISSN.1892-2686-2017-01-07.

Jacobsen, T.I. (2015). Studentassistenter i sykepleierutdanningen. Klinisk sygepleje, 4, 69-73.

Jacobsen, T.I. (2014). Hvordan dannes sykepleierstudenten i dag? Klinisk sygepleje, 3, 71-75.

Jacobsen, T.I. (2012) Sykepleierstudent og 19 år – hvordan skal jeg studere? Yngre sykepleierstudenters behov for studieveiledning i læringsmetoder. Uniped. s.67-80.                                                                

Jacobsen, T.I., Ruud, I. & Gladhus, L. (2012). Avgangsstudenter i sykepleie planla kommunehelsetjenesten som arbeidssted. Klinisk Sygepleje. (1), 53-61.             

Jacobsen, T.I. (2012). Å være studieveileder for sykepleierstudenter. Hva kreves? Klinisk Sygepleje. (1), 4-8.                      

Jacobsen, T.I. & Borg, M. (2011). Å studere sykepleie – det er jo ikke så enkelt som jeg trodde. Evaluering av sykepleiestudenters erfaring med tilbud om studieveiledning ved studiestart. Klinisk Sygepleje. (4), 62-72.                                                                                                

Jacobsen, T.I. (1999). Trivsel i sykepleieryrket. Prosjektrapport. Høgskolen i Buskerud, Avdeling for Helsefag. 81 sider.

Jacobsen, T.I. (1993). Et meningsfylt og interessant yrke. Sykepleien Fag, (2), 43-45.