Urd Vindenes

Urd Vindenes

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (B-U25)
Jeg er førsteamanuensis i norsk, og arbeider hovedsakelig med språklige og språkdidaktiske emner. Jeg underviser i norsk ved lærerutdanningene, og forsker på språk. Jeg er blant annet interessert i talespråk, språkhistorie og grammatikkdidaktikk, og er medlem av forskergruppa Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning.

Ansvarsområder

  • Undervisning og emneansvar for norskemner på GLU 5-10 og 1-7
  • Undervisning i grammatikk, språkhistorie og dialektlære på bachelor- og lektorutdanninga
  • Undervisning på overgangsmaster i norsk for grunnskolelærere (i emnet Lesing, skriving og muntlige ferdigheter)

 

Kompetanse

  • Norsk språk og grammatikk
  • Grammatikkdidaktikk
  • Språkhistorie og språkendringer
  • Grammatikalisering 
  • Talespråklig variasjon 
  • Kognitiv og bruksbasert lingvistikk
  • Korpusbasert metode

 

CV

2018–nå: Førsteamanuensis i norsk ved USN

2018: Ph.d. i nordisk språkvitenskap, UiO (avhandling: Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian)

2017–2018: Gjennomføringsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

2014–2017: Stipendiat i nordisk språkvitenskap ved UiO, inkl. gjesteforskeropphold ved Humboldt-Universität zu Berlin høsten 2015

2013–2014: Timelærer ved HiT og UiO, vitenskapelig assistent for Normprosjektet ved HiST

2013: Master i nordisk språk, UiO (oppgave: Se å få deg et liv! En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk)

2011–2013: Vitenskapelig assistent for Nynorskordboka og Bokmålsordboka, gruppelærer ved UiO

 

Publikasjoner