Veronica Rusaanes

Veronica Rusaanes

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4218)

Ansvarsområder

1. Emneansvarlig i Akutt, kritisk og langvarig syke 2 (3.studieår)/ Sykepleievitenskap IIIA

2. Praksislærer i 3.studieår i praksis i psykisk helsearbeid og praksis i ledelse, veiledning og innovasjon. Praksislærer i 1. studieår. 

3. Veileder i Bch-oppgaven for 3.året

4. Deltaker i forskningsgruppen Klinisk Kompetanse i Sykepleierutdanningen

Kompetanse

Primærhelsetjenesten; 10 års erfaring fra legevakt, 9 år på kommunalt helsesenter med spesielt ansvar for diabetesoppfølging, hjemmesykepleie. 

  • UH-pedagogikk
  • Veiledning
  • Psykisk helsearbeid
  • Smittevernarbeid, tuberkulosescreening, vaksiner.
  • Legevaktsykepleie
  • AMLS (Advanced medical life support)

Publikasjoner