Vigdis Hølen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5310)
Universitetslektor i RLE (Religion, livssyn og etikk) og programkoordinator for ITEPS (International Teacher Education for Primary Schools)

Ansvarsområder

- ITEPS (International Teacher Education for Primary Schools, bachelorstudium)

- IUR (Intercultural Understanding and Religon)

- Kompetanse for kvalitet: Etterutdanning for lærere i KRLE (nettstudium, oppstart høst 2017)

- Religion, livssyn og etikk for grunnskolelærerstudenter trinn 1-7

Tilknyttet forskergruppen Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold (MMM)

Hjemmeside: https://romforfilosofi.webnode.com/ 

Kompetanse

Interesseområder

- filosofididaktikk

- pedagogisk filosofi

- filosofihistorie

- vitenskapsteori

- epistemologi

- grunnlagsetikk og profesjonsetikk for lærere

- demokrati og medborgerskap

CV

Cand.philol. med hovedfag i filosofi. Cand.mag. med historie, religionsvitenskap og filosofi i fagkretsen. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Undervisningserfaring fra blant annet Universitetet i Bergen, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Telemark, voksenopplæringen i Sjøforsvaret og Bergen Katedralskole.

Fra 2003 - 2015: ansatt i Gateway College, som i samarbeid med norske høgskoler (Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane) arrangerte norske studier i utlandet. Stasjonert i Canada, Indonesia, Mexico, Brasil, Australia, Sør-Afrika, New York, Paris og på Cuba som foreleser i filosofiske fag og med ulike administrative roller (de siste årene som studieleder).

Publikasjoner

Den Andre. Etikk og filosofi i skolen (sammen med Levi Geir Eidhamar og Paul Leer-Salvesen). Høyskoleforlaget 2007.

"Å lære for å leve, å leve for å lære". I Læring gjennom livsløpet (redaktør: Ragna Ådlandsvik). Universitetsforlaget 2005.

"Skal vi svare eller spørre?" Elevenes møte med religion og filosofi. I Utforsking i alle fag. Sammen med Geir Winje. (Redaktører: Stig Bjørshol og Ronald Nolet). Cappelen Damm 2017.