Vivi Lycke Christensen

Vivi Lycke Christensen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4216)

Ansvarsområder

Emneansvarlig for emnet Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode MAKS 800

Medansvarlig for emnet Prosjektbeskrivelse MAKS 810

Veileder for masterstudenter i Master i avansert klinisk sykepleie og Master i sammensatte helsetilstander

Praksisveileder for bachelorstudenter i kirurgisk og medisinsk praksis

Kompetanse

Faglige interesseområder:

Velferdsteknologi, multiple symptomer og sammensatte helsetilstander, avansert klinisk sykepleie

CV

Utdanning:

Phd, MNSc, Sykepleier

Publikasjoner

Bentsen, Signe Berit; Holm, Are Martin; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Småstuen, Milada Cvancarova; Rustøen, Tone.
Changes in and predictors of pain and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine 2020 ;Volum 171

Holm, Are Martin; Andreassen, Siw Lillevik; Christensen, Vivi Lycke; Kongerud, Johny; Almås, Øystein; Auråen, Henrik; Henriksen, Anne Hildur; Aaberge, Ingeborg Aase S.; Klingenberg, Olav; Rustøen, Tone.
Hypogammaglobulinemia and risk of exacerbation and mortality in patients with COPD. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2020 ;Volum 15. s. 799-807

Oelschlägel, Lina; Moen, Anne; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi Lycke; Österlind, Jane; Heggdal, Kristin; Steindal, Simen Alexander.
Implementing welfare technology in palliative home care for patients with cancer: Exploring the experiences of patients and health care professionals. Sykepleie på nye måter - Norsk Sykepleie Forbund, 2020-02-12 - 2020-02-13

Christensen, Vivi Lycke. Symptomer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Fagblad for lungesykepleiere 2019 (1) s. 4-5

Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone.Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2018 ;Volum 13. s. 801-811

Steindal, Simen Alexander; Torheim, Henny; Oksholm, Trine; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit; Borge, Christine Råheim.
The effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. Journal of Advanced Nursing 2018 

Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Kongerud, Johny; Bentsen, Signe Berit; Paul, Steven M; Miaskowski, Christine; Aouizerat, Bradley E; Rustøen, Tone. Smerter hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). NOSF - 13. Nasjonale fagkonferanse; 2017-01-05 - 2017-01-06

Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone. Symptomer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst; 2017-03-22 - 2017-03-23

Steindal, Simen Alexander; Christensen, Vivi Lycke. Posterpresentasjon på ERS 2017. Fagblad for lungesykepleiere 2017 (2) s. 6-6

Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit; Borge, Christine Råheim. A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD. ERS International Congress; 2017-09-09 - 2017-09-13

Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit; Borge, Christine Råheim. A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD. European Clinical Respiratory Journal 2017 ;Volum 50. Suppl. 61 s. PA2582-

Valeberg, Berit Taraldsen; Pedersen, Linda Margareth; Girotto, Valentina; Christensen, Vivi Lycke; Stubhaug, Audun. Validation of the Norwegian pain sensitivity questionnaire. Journal of Pain Research 2017 ;Volum 10. s. 1137-1142

Christensen, Vivi Lycke. Symptomer hos pasientene med moderat, alvorlig og svært alvorlig KOLS. Best Practice Lungemedisin i Norge 2016 ;Volum 21.(6) s. 12-13

Christensen, Vivi Lycke. Symptom burden in COPD. VII Scandinavian COPD Research Symposium, Boheringer Ingelheim Norway KS, 18/11-2016.

Christensen, Vivi Lycke; Rustøen, Tone; Cooper, Bruce A.; Miaskowski, Christine; Henriksen, Anne Hildur; Bentsen, Signe Berit; Holm, Are Martin. Distinct symptom experiences in subgroups of patients with COPD. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2016 ;Volum 11.(1) s. 1801-1809

Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Cooper, Bruce; Paul, Steven M.; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone. Differences in Symptom Burden among Patients with Moderate, Severe, or Very Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal of Pain and Symptom Management 2016 ;Volum 51.(5) s. 849-859

Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Kongerud, Johny; Bentsen, Signe Berit; Paul, Steven M.; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone. Occurrence, Characteristics, and Predictors of Pain in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pain Management Nursing 2016 ;Volum 17.(2) s. 107-118

Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Miaskowski, Christine; Aouizerat, Bradley E; Rustøen, Tone. Characteristics and predictors of pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 15th World Congress on Pain; 2014-10-06 - 2014-10-11

Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone. Pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease. EANS Summer Conference; 2013-07-05 - 2013-07-07