Wilhelm G. J. Rondeel

Emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-234)

Ansvarsområder

 • Undervisning Master Elkraft
 • Veiledning Master Elkraft

Kompetanse

 • Elektro elkraft
 • Fysikk
 • Energi og Miljø

CV

CURRICULUM VITAE
for

Wilhelm G. J. Rondeel

SIVIL STATUS

Født 4 april 1943 i Stralsund  Tyskland.

Gift og har to barn, født 1969 og 1972.

 

UTDANNELSE

Realartium fra Kristiansand og Oddernes Interkommunale Høyere Almenskole 1962.

Utdannet Master of Science Teknisk Fysikk - Kjernefysikk - ved Technische Hoogeschool Eindhoven Nederland i perioden 1962 til 1967. Mastergradsarbeide utført ved Institutt for Atomenergi (nå IFE) Kjeller, med tittel:

”Het ondezoek van chemische en magnetische ordeningen in nikkel-mangaan met behulp van neutronen- en rontgendiffractie”

Dr. ingeniør ved Institutt for Elkraftteknikk Universitetet i Trondheim - NTH i 1972. Fagområde Vakuumlysbuertittel avhandling:

Electrode erosion and energy balance of a metal vapour arc”.

The Executive Program - 6 ukers "management" - kurs - ved University of Virginia USA sommeren 1982.

 

YRKESERFARING

1968 - 1969

Militærtjeneste ved Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller.

1969 - 1972.

Forsker ved Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt  i Trondheim.

1977 til 1983

Utviklingssjef Høyspenningsprodukter NEBB, Divisjon Apparater i Skien.
(Nåværende ABB Kraft).

1983 til 1988

NEBB Divisjon Anlegg i Skien, først som Marketingsjef, de to siste år som Divisjonssjef.

1988 - 1997

Assisterende direktør ved Skiensfjordens kommunale kraftselskap

 • 1994 - 1996

  Administrerende direktør Sørkraft AS

  Samarbeide mellom energiverkene SKK/AAK/VK/VAE/KEV

  Utleid på ca. 75% basis fra SKK.

  1997 - 1998

  Nettdirektør ved Skiensfjordens kommunale kraftselskap

  1997 - 2000

  Administrerende direktør ved Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK)

  2001 - 2005

  Assisterende direktør i Skagerak Energi, Strategi og Forretningsutvikling.

  2005 – 2010

  Assisterende direktør i Skagerak Kraft.

  2010 - 2018

  Professor II ved Teknologisk Fakultet HiT - Høgskolen i Telemark
  (USN - Universitetet i Sørøst-Norge)

  Forelesninger og studentveiledning, primært Master program, innen energispørsmål og elkraftteknikk.

PUBLIKASJONER, PATENTER, FOREDRAG OG KURS

Diverse publikasjoner i Norske og internasjonale tidsskrift, samt bidrag til internasjonale konferanser, vesentlig innen områdene :

    ·       Vakuumlysbuer

    ·       Høyspenningsanlegg.

    ·       Høyspenningssikringer.

    ·       Personsikkerhet i elektriske anlegg.

Medvirkende til patenter på området lastbryteranlegg, i ansettelsesperioden ved NEBB.

Utfyllende liste med viktigste publikasjoner og patenter, se Vedlegg 1

Aktiv gjennom mange år som foreleser på kurs i regi av blant annet NITO og Tekna (NIF), samt på diverse konferanser og i politiske fora nasjonalt og lokalt.

Tema innen fagområder som:

 • Brytere og sikringer.

 • Sikkerhet i elektriske anlegg.

 • Termiske forhold i høyspenningsanlegg (12/24 kV) ved overgang fra SF6 til luft.

 • Kostnader og effektivisering i energiforsyningen.

 • Kraftutveksling med Kontinentet.

 • Gasskraft, energi, miljø og CO2 håndtering.

UNDERVISNING, LÆREBØKER, VEILEDNING OG SENSUR

Ved NTH (NTNU) Elkraft, ansvarlig for laboratorieundervisning, i tillegg også ansvarlig for, og bygget opp nytt fagområde innen lysbuer og strømbrytning.
Utarbeidet eget kompendium, -
”Effektbrytere og lysbuefysikk” – april 1975.

Utarbeidelse av nytt fag ved HSN Master Elkraftteknikk «Physics in Electrical Engineering».

Ansvar, som veileder, for flere studenter til M.Sc. Thesis.

 

Veileder og bi-veileder for Ph.D. studenter ved NTH (NTNU) og HSN.

Oppnevnt som sensor ved NTNU, ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og sensoroppdrag for Universitetet i Agder.

I tillegg til faglig vurdering av oppgaver innen elkraftteknikk, energi og miljø, har det de siste par år også vært oppgaver knyttet til mulig anvendelse av thorium som kjernefysisk brensel.

Undervist, gjennom flere år, på NTNUs kurs på M.Sc. – nivå for utenlandsstudenter med studie finansiert av NORAD.
Utarbeidet eget kompendium for dette kurset innen brytere og sikringer.
”Electric power distribution systems” – ”SWITCHES AND FUSES” – januar 1987.

KOMITEER OG UTVALG

Aktiv deltagelse i diverse komiteer og utvalg i ulike organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

 1. Formann i International Electrotechnical Committe (IEC), Technical Committee TC32 og SC 32A, med ansvar for utarbeidelse av internasjonale standarder for sikringer generelt og for høgspenningssikringer spesielt.

Publikasjoner

Publikasjoner

Fjeld, Elin Rondeel, Wilhelm; Vågsæther, Knut; Saxegaard, Magne; Skryten, Pål; Attar, Elham.
Thermal design of Future medium Voltage Switchgear. CIRED Conference Proceedings 2015

Øyv