Willy Aagre

Willy Aagre

Professor emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-1)