Yngvar Berg

Yngvar Berg

Professor II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G3-23)