Ledelse av studieprogram

USNs studier kan forenklet deles i to hovedgrupper; de som tilbys på kun ett campus (kategori 1), og de som tilbys på flere campus (kategori 2). De aller fleste av USNs program tilhører kategori 1, mens nærmere 50 prosent av USNs studenter går på program i kategori 2.

De to kategoriene legges til grunn for en beskrivelse for faglig ledelse av programmene. Roller knyttet til ledelse av programmer er programansvarlig og lokal programkoordinator.

HIU, grunnet sine campusovergripende institutt og behov for koordinering per campus i tillegg til koordinering mellom campus (BLU, GLU og PPU), vil ha en annen beskrivelse av utdanningsledelse som ikke omtales i det videre, men beskrives for seg under vedlegg 11.

 

 

Overordnet ansvarlig

Lokal koordinator

Kategori 1

Programansvarlig

  •  

Kategori 2

Programansvarlig

Lokal programkoordinator

 

For program som tilbys på kun ett campus, er ansvaret i rollen lagt til én person – programansvarlig. For program som tilbys på flere campus, er ansvaret i rollen fordelt til en programansvarlig, samt lokale programkoordinatorer på de campus programmet tilbys. I vedlegg 3 er programansvarligrollen beskrevet med ansvar og oppgaver, og det er tydeliggjort hvilke oppgaver som skilles ut til lokal programkoordinator på de campusovergripende programmene.

Rollen som programansvarlig er den faglige lederrollen som studietilsynsforskriften pålegger utdanningsinstitusjonene å ha. Ansvaret for programmets kvalitet og utvikling ligger til denne rollen.  «Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet» (Studietilsynsforskriften §2-3 (3)). Der programmet tilbys på flere campus, vil programansvarlig ha behov for lokale programkoordinatorer som organiserer tilbudet i samarbeid med lokale emneansvarlige, og følger opp studenter og praksisfelt på de aktuelle campusene.

Se egne rollebeskrivelser.

Organiseringen av USNs studier

USNs studier er kategorisert i to hovedgrupper;

  • studier som tilbys på kun ett campus (kategori 1)
  • studier som tilbys på flere campus (kategori 2).

For program som tilbys på kun ett campus, er ansvaret i rollen lagt til én person – programansvarlig.

For program som tilbys på flere campus, er ansvaret i rollen fordelt til en programansvarlig, samt lokale programkoordinatorer på de campus programmet tilbys.

 

 

Overordnet ansvarlig

Lokal koordinator

Kategori 1

Programansvarlig

 

Kategori 2

Programansvarlig

Lokal programkoordinator

 

Nyttige lenker