Rapportering og resultater

Rapportering i kvalitetssytemet. Illustrasjon.

Arbeidet med utdanningskvalitet er en del av virksomhetsstyringen ved USN. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ligger til grunn for arbeidet.

Kvalitetesrapporten er et viktig verktøy i dette arbeidet. Kvalitetsrapporten omfatter rapportering og oppfølging på alle nivåer i organisasjonen.

Kvalitetsutvikling er avhengig av at beslutninger som gjøres er kjent i organisasjonen. Hver rapportering skal inneholde en tilbakemelding i form av tiltak og oppfølging.

Resultater og analyser fra kvalitetsarbeidet danner grunnlag for utvikling av utdanningskvalitet og porteføljeutvikling.

Resultater fra rapportene inngår i den årlige kvalitetsrapporteringen ved USN.