Meld i fra om feil og mangler i utdanningskvalitet og undervisning

Blir ikke studieevaluering gjennomført eller fulgt opp? Si ifra om utdanningskvalitet og undervisning.


Opplever du at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i oppfordrer vi deg til å ta opp dette med studenttillitsvalgte, emneansvarlig, studiekoordinator, institutt- eller fakultetsledelse ved ditt fakultet.

Hvis ikke dette fører frem kan du melde avvik her. 

Si i fra

Personopplysninger

Sensitive personopplysninger skal ikke registreres i avvikssystemet. Avvikssystemet skal kun behandle selve hendelsen, og behandlingsansvarlig skal ta kontakt med deg hvis ytterligere informasjon er nødvendig.

Saksbehandlingstid

For avviksmeldinger for læringsmiljø og utdanningskvalitet er frist fra avvik er mottatt til svar eller foreløpig svar skal gis, maksimalt 4 uker.