Studieporteføljeutvikling

USNs studieportefølje blir årlig gjennomgått og vedtas av univeritetsstyret. Studieporteføljen omfatter USNs samlede studietilbud.

Studieporteføljen bygger på kvalitetsvurderinger gjort i fakultetenes kvalitetsrapporter og fakultetenes vurdering av egen studieportefølje. Vurderingene gjøres ut fra prinsipper om studieporteføljeutvikling, etter modell om studieporteføljestyring (SEFØ-modellen)

Arbeidet med studieporteføljen og forvaltningen av USNs faglige fullmakter operasjonaliseres av rutiner for: