Møt overingeniør Birgitte Hønsvall

Birgitte Kåsin Hønsvall. foto

Birgitte Kasin Hønsvall jobber som overingeniør ved Institutt for mikrosystemer på campus Vestfold.

Birgitte Kasin Hønsvall tiltro i stillingen som overingeniør ved Institutt for mikrosystemer på campus Vestfold i mai, 2017. Hun kom da fra stillingen som ph.d.-student hos bedriften Trilobite Microsystems AS.

Doktorgraden i anvendte mikro- og nanosystemer tok hun her ved USN, da vi fortsatt het HSN. Hønsvall startet i jobben som overingeniør her dagen etter at hun disputerte.

Hva trakk deg mot denne stillingen?

Det ble opprettet en stilling som labingeniør på den laben jeg jobbet på under ph.d.-studiene. Jeg er selv glad i laboratoriumarbeid, og synes det er fint å kunne veilede og lære opp studenter i lab-bruk, slik at de kan jobbe trygt og effektivt.

Hvordan vurderer du USN som arbeidsgiver?

Jeg får arbeide selvstendig, noe jeg liker. Det er også mange muligheter ved USN til å være med på og lære nye ting. Nå i år har jeg for eksempel blitt verneombud, noe som gir meg kjennskap til helt andre aspekter ved arbeidsplassen enn jeg har til daglig. Og jeg får opplæring i emner som også er relevante for jobben min. 

Hva setter du mest pris på ved jobben?

Kontakten med studentene liker jeg godt. Også er det i stor grad en praktisk jobb, der det dukker opp nye og varierte problemstillinger hele tiden. Det er også veldig hyggelig når jeg får tilbakemeldinger fra studentene om at de setter pris på det jeg gjør.

Hvilke ambisjoner har du fremover?

I fremtiden vil jeg gjerne fortsette å arbeide på laboratorium. Jeg vil nok ønske å gjøre mer egen forskning også.

 

Birgitte Kasin Hønsvall

Overingeniør ved Institutt for mikrosystemer på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Arbeidsplass: campus Vestfold