• Om USN»
 • Nøkkeltall for Universitetet i Sørøst-Norge

Nøkkeltall for Universitetet i Sørøst-Norge

Studenter med himmel bak. Bilde.

Universitetet i Sørøst-Norge er Norges tiende universitet – etter å ha blitt etablert som høyskole i januar 2016 ble vi akkreditert som universitet den 4. mai 2018.


Studenter

Studenter, totalt: 18 230 (høst 2018)

Ansatte

1601 årsverk (høst 2017)

Fire fakultet

 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • Handelshøyskolen

Åtte campuser

 • Studenter: 2810

Drammen

 • Studenter: 2815

Kongsberg

 • Studenter: 1325

Notodden

 • Studenter: 1855

Porsgrunn

 • Studenter: 2810

Rauland

 • Studenter: 115

Ringerike

 • Studenter: 1400

Vestfold

 • Studenter: 5100

(Tall fra oktober 2018)

8 doktorgradsprogram

Ved USN har vi følgende doktorgradsprogram:

 • Økologi
 • Kulturstudier
 • Prosess, energi og automatiseringsteknikk
 • Pedagogiske ressurser og læreprosesser
 • Markedsføringsledelse
 • Mikro- og nanosystemer
 • Nautiske operasjoner (Fellesgrad)
 • Personorientert helsearbeid

Budsjett

Budsjett 2019: 1 847 mill. kr