Klart for VM i robotseiling

Båtene styrer seg selv via avanserte sensorer, når HSN inviterer til verdensmesterskap i robotseiling i Horten 4. - 7. september.

I år er det tiende gang World Robotic Sailing Championship (WRSC) arrangeres, og dette er første gang det skjer i Norge, nærmere bestemt i Horten Indre Havn.

Høgskolen i Sørøst-Norge er vertskap og organisator i samarbeid med Horten kommune, Kongsberg Gruppen og Kystverket (hovedsponsor).

Eneste norske laget

Konkurransen er åpen for ikke-motoriserte, autonome båter på opptil 4,2 meters lengde, og som bare bruker vind for å skape framdrift.

Selve konkurransen foregår over fire dager, fra 4. - 7. september, med forskjellige øvelser hver dag: regatta, posisjonering, områdeskanning og antikollisjon.

Det skal konkurreres i to klasser: mikroseilbåt (makslengde: 1,5 meter og maksvekt: 100 kg) og seilbåt (makslengde 4,2 meter og maksvekt: 500 kg).

I overkant av ti lag fra Europa og USA deltar. Det eneste norske laget består av studenter fra HSN som deltar med høgskolens egne, selvstyrte seilbåt, Autonomus.

Satser på Autonomus

Ingeniørstudentene på Høgskolen i Sørøst-Norge har gjennom ulike bachelorgradsprosjekt jobbet med den autonome, fire meter lange seilbåten Autonomus siden 2011.

Autonomus deltok i WRSC for første gang i 2015, som første lag fra Norge i WRSC2015, og vant da bronse.

To studentgrupper er for øyeblikket involvert i utvikling av Autonomus og jobber nå med oppgradering av styresystemet, navigasjonsregler og antikollisjonssystem.

– Blant annet utstyrer vi Autonomus med en sensorenhet som skanner omgivelsene, identifiserer eventuelle hindre og lar båten reagere i tråd med sjøfartsreglene, forklarer Daniel D. Simonsen på vegne av studentene.

Nytt fra forskningsfronten

8. september, når konkurransene er avviklet, blir forskningskonferansen International Robotic Sailing Conference (IRSC) holdt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Her blir det brede presentasjoner og diskusjoner om utfordringer og muligheter forskningsfeltet står overfor.

Hit kommer utvalgte foredragsholdere i tillegg til at forskere verden over er invitert til å presentere sine resultater innenfor felt som maritim robotikk, sensorteknikk, navigasjon, autonome systemer, reguleringsteknikk med mer.

Autonomus seiler uten mannskap. Foto
Mange muligheter

– Autonom seiling er et krevende felt der teknikk skal fungere i et tøft og uforutsigbart miljø. Problemstillinger som hvordan båten forholder seg til vind, havstrømmer, bølger, land, andre båter og navigasjonsregler er områder det jobbes mye med internasjonalt, sier høgskolelektor Marius Stian Tannum, leder for arrangementskomiteen.

Han tror at havgående, autonome, null-energi fartøy på sikt vil kunne spille en sentral rolle innen for eksempel miljøovervåkning av hav, grenseovervåkning, trafikkovervåkning, assistanse i søk og redningssituasjoner

Praktisk-teknisk fokus

Hovedhensikten med det årlige arrangementet er å skape et miljø for utvikling av nullenergi, selvseilende fartøy. Arrangementet tiltrekker seg oppmerksomhet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet autonome nullenergi-fartøy.

Arrangementet har et praktisk-teknisk fokus hvor forskningsresultater og ny teknologi brukes i konkurransesituasjon på sjøen og deles i form av forskningsartikler som presenteres og publiseres på forlaget Springer. Konkurransedelen av arrangementet gir deltakerne mulighet til å teste sine løsninger på vannet og sammenligne ytelse.