Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

36

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap driver den tredje største bachelorutdanningen i sykepleie i Norge fordelt på tre campus (Porsgrunn, Vestfold og Drammen). Vi utdanner sykepleiere som skal være godt forberedt på arbeidshverdagen i fremtidens helsevesen. Instituttet har også et bredt tilbud av masterutdanninger (klinisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleie, jordmor, intensiv, anestesi) og videreutdanninger som helsesøster og geriatrisk vurderingskompetanse. 

Forskning

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap forsker på fagområdene vi utdanner til og på selve utdanningene vi driver. Instituttet har følgende forskningssentere og etablerte forskningsgrupper:

Regionalt samarbeid

Instituttet ønsker å være sterkt regional partner og kan tilby både kurstjenester og forskningstjenester.