Bokutgivelse fra aktiv omsorg-miljøet

Redaktørene Anders Midtsundstad (nr.2 f.v.), Gro Lorentzen og Per Gunnar Disch fikk blomster da boka "Aktiv omsorg Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel" hadde lanseringsfest 22. mai.
Redaktørene Anders Midtsundstad (nr.2 f.v.), Gro Lorentzen og Per Gunnar Disch fikk blomster da boka "Aktiv omsorg Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel" hadde lanseringsfest 22. mai.

Denne uka var det boklansering på Sofienbergsenteret i Oslo, der HSN-forskere lanserte ei lærebok om temaet Aktiv omsorg.


– Boka er et resultat av et større oppdrag som Senter for omsorgsforskning Sør har hatt for helsedirektoratet i å utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram knyttet til satsingsområdet aktiv omsorg. En aktiv omsorg innebærer økt satsing på kultur og fritidsaktiviteter, hverdagsrehabilitering og på aktiv mobilisering av sosiale nettverk i et livsløpsperspektiv, sier førstelektor Per Gunnar Disch.

Boka Aktiv omsorg Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel legger vekt på at mennesker med ulike utfordringer skal kunne ta i bruk egne ressurser og muligheter, og ut fra egne ønsker og behov ta del i kultur- og fritidsaktiviteter.

I tillegg viser den hvordan man kan se på ressursene i helse- og omsorgstjenestene på nye måter, blant annet gjennom bedre samarbeid med andre sektorer i kommunen, frivillige, organisasjoner og lokalsamfunn.

Forfatterne arbeider med aktiviteter og tiltak innen kunst, kultur, trivsel, mat og fysisk aktivitet. Gjennom 15 bidrag beskriver de hvordan en kan tilrettelegge gode tjenester for barn, ungdom, voksne og eldre i frivillig og offentlig sektor.

Boka tar utgangspunkt i erfaringer fra det nasjonale opplæringsprogrammet i Aktiv omsorg, og er relevant for både studenter i ulike kultur-, helse- og sosialfaglige utdanninger og for praksisfeltet.

- Vi er svært fornøyde med at så mange medarbeidere fra praksisfeltet har bidratt inn med sine erfaringer. Dette har vært viktig for oss, for det er tross alt kommunen som er implementeringsarenaen for den aktivitet som skal gjennomføres, sier Disch.

Det er tre redaktører bak boka er Gro Lorentzen, førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Anders Midtsundstad, seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Per Gunnar Disch førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I tillegg har HSN- ansatte Janet Ververda, Anne K. Malme og Ramona Lorentsen deltatt i arbeidet.

Senter for omsorgsforskning ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–2006) og er etablert ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Agder/Høgskolen i Sørøst-Norge og NTNU i Gjøvik. De fem sentrene utgjør et nasjonalt nettverk.