– Demente skal ikke stues bort

Linn Hege Førsund og visedekan Pia Bing-Jonsson. Foto
(Fra venstre) Høgskolelektor Linn Hege Førsund og videsedekan Pia Bing-Jonsson.

Høgskolelektor og eldreomsorgsblogger Linn Hege Førsund skriver om de dementes kår.


Visedekan Pia Bing-Jonsson og høgskolelektor Linn Hege Førsund har etablert den faste bloggen Yngre om eldre på Forskning.no. Her skriver de om gode og vanskelige sider ved eldreomsorg

I det seneste innlegget «Sørg for å stue meg bort, er du snill», skriver Førsund om den fortvilte situasjonen demens kan føre med seg.

Les hele innlegget her (forskning.no)