Får sine første optikere: - Umulig uten HSNs innsats

Samarbeid: (F.v.) Irene Langeggen, optiker Hans Bjørn Bakketeig, øyespesialist Tatiana Ghidirimshi, moldovsk koordinator og assosiert professor ved Det medisinske Universitetet i Chisinau Ala Paduca og HSN-professor Jan Richard Bruenech. Foto: Kåre Ness
Samarbeid: (F.v.) Irene Langeggen, optiker Hans Bjørn Bakketeig, øyespesialist Tatiana Ghidirimshi, moldovsk koordinator og assosiert professor ved Det medisinske Universitetet i Chisinau Ala Paduca og HSN-professor Jan Richard Bruenech. Foto: Kåre Ness

Etableringen av optometriutdanning i Moldova kan også åpne opp for nye utvekslingsavtaler.


1. september 2017 startet 17 studenter i Chisinau i Moldova på den nyetablerte optometriutdanningen ved det medisinske universitetet (State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemitanu»). Det fireårige utdanningsprogrammet er blitt en realitet etter over fem år med arbeid, og fikk sin godkjenning av helse- og utdanningsmyndighetene i Moldova sommeren 2017.

Umulig uten HSN

Siden høsten 2015 har Institutt for optometri, radiografi og lysdesign (IORL) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) involvert seg i prosjektet, som kalles «Moldova – Norwegian collaboration program in optometry. Enhancing primary eye health care in Moldova».

Irene Langeggen, førstelektor ved IORL, er den fra høgskolen som har vært ansvarlig for etableringen av optometriutdanningsprogrammet.

- HSN har spilt en viktig og ledende rolle i arbeidet med å få tilført prosjektet midler og ressurser. Kollegaer på IORL gjør en fin innsats for å fremme optometri i Moldova, så etableringen av utdanningsprogrammet ville vært umulig å få til uten HSNs innsats og den faglige tyngden IORL representerer.

Første: Det første kullet som startet på optometriutdanningen i Moldova består av 17 studenter.

Ifølge Bente Monica Aakre, instituttleder for IORL, er andelen av Moldavas befolkningen som er unødvendig blinde og svaksynte høy sammenlignet med andre land.

- Befolkningen har svært begrenset tilgang på øye- og synshelsetjenester, så det å få etablert en optikerutdanning og en profesjon som kan ivareta slike helsetjenester har vært helt essensielt.

Instituttlederen forteller at det ikke har vært enkelt å få stablet et utdanningsprogram i Moldova på beina, og ønsker derfor å skryte av Langeggens arbeid.

- Hennes innsats har vært, og er, formidabel. Hun har virkelig vist et stort engasjement og kampvilje for dette prosjektet, for det har vært mange politiske begrunnede utsettelser og hindringer underveis.

LES OGSÅ: Markerte verdens synsdag på Kongsberg.

Åpner for utvekslingsmuligheter

Langeggen mener det er viktig å opprettholde og utvikle et faglig samarbeid slik at utdannelsen blir faglig sterk. Hun legger til at det er et mål om at den nyoppstartede utdanningsprogrammet etter hvert vil få en Europeisk diplom-akkreditering på lik linje med HSN.

- Det kan ta noen år, men optometriutdannelsen er lokalisert på et medisinsk universitet som også har lege-, øyelege-, farmasi- og tannlegeutdannelse.

Langeggen peker også på andre positive sider ved et tett samarbeid.

- Det gir gode muligheter for utveksling av studenter på alle nivåer i utdanningsløpet, samt utveksling for ansatte. Man har fått midler også i Erasmus og i utvekslingsprogrammer for dette.

Initiativtageren for hele prosjektet, optiker Hans Bjørn Bakketeig, ble for øvrig hedret for sin innsats, da han 2. oktober 2017 ble utnevnt som Ridder av første klasse for sitt arbeid for synshemmede i Moldova.

Ekstraordinær utlysning

I 2016 ble prosjektet «Moldova – Norwegian collaboration program in optometry. Enhancing primary eye health care in Moldova» tildelt seks millioner kroner av Eurasiaprogrammet. Programet er rettet mot land som befinner seg i yttergrensene av tidligere Sovjetunionen. Fra etableringen av Eurasiaprogrammet er 46 langsiktige prosjektsamarbeid tildelt midler, hvorav optometriprosjektet HSN deltar i er én av disse.

Skryter: Leder ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Bente Monica Aakre, synes prosjektleder Irene Langeggen og de andre medarbeiderne for prosjektet fortjener mye skryt. - Irene mottok også et "letter of graditude" for sitt arbeid fra rektor ved det medisinske universitetet i Chisinau, sier Aakre.

Ifølge Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har Utenriksdepartementet tilført Eurasiaprogrammet nye midler denne høsten. Midlene, som er lyst ut av SIU, kan høyere utdanningsinstitusjoner i Norge søke på, og det er støtte som er tiltenkt langvarige prosjekter eller prosjektutvikling. Det er ifølge SIU svært gode resultater fra pågående prosjekter i programmet som er årsaken til tildelingen fra UD.

- Vi er veldig glade for denne utlysingen, og håper de norske fagmiljøene nå benytter mulighetene til å styrke samarbeidet med sine gode partnere i Eurasiaprogrammet, sier Else Kathrine Nesmoen, avdelingsdirektør i SIU til SIUs egen nettside.