Film om graviditet og røntgen

Masterstudent Anita Fosterud Reitan ved en CT-maskin på Ahus. Foto: Privat
Masterstudent Anita Fosterud Reitan ved en CT-maskin på Ahus. Foto: Privat

Masterstudent står bak ny informasjonsfilm om graviditet og røntgen, laget i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Statens strålevern.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Filmen ble sluppet på Ahus og Statens strålevern 8. november, og skal blant annet vises for en gruppe fastleger.

- Jeg har sendt ut spørreskjema til over to hundre fastleger i Ahus sitt opptaksområde, forteller masterstudent Anita Fosterud Reitan.  Hun vil finne ut om fastlegene har fått en annen kunnskap om graviditet og røntgen etter å ha sett filmen.

Usikkerhet og engstelse

Fosterud Reitan har jobbet som strålevernskontakt ved sykehuset i ti år, og fått mange telefoner fra helsepersonell, gravide og vordende fedre.  Hun tror lav kompetanse blant helsearbeidere skaper unødvendig usikkerhet og engstelse.  I verste fall kan det føre til at det tas avgjørelser på feil grunnlag.

- Det kan skje at gravide blir anbefalt abort på grunn av ubegrunnet frykt for fosterskade etter røntgenundersøkelse.  Det kan også skje at nødvendige undersøkelser av mor ikke blir gjennomført, av redsel for å påføre skader på fosteret. Jeg har selv kjent på hvor vanskelig det kan være å kommunisere rundt dette, og det er en hårfin balanse.  Vi skal være føre var, men samtidig være klar over at fosteret tåler mye mer enn mange tror.  Det er hele tiden en avveining mellom risiko og nytte.

Fastlegene er viktige

Reitan håper filmen skal gjøre helsepersonell tryggere, når de står i situasjoner hvor de må gi råd og anbefalinger til gravide i forhold til røntgen og CT-undersøkelser.

- Filmen er vinklet på fastlegene.  Vi ønsker at de skal bli tryggere og gi riktige råd, så vi unngår unødvendig bekymring hos gravide, sier hun.

Professor Hilde M. Olerud.   Foto
Vanskelig balansegang

Professor Hilde M. Olerud ved radiografutdanningen på HSN er veileder for Anita Fosterud Reitan.  Hun har mange års bakgrunn fra Statens strålevern.  

Olerud er opptatt av å få frem tilgjengelig informasjon om stråledoser og risiko, til støtte for henvisende leger og helsepersonell rundt den gravide.

Hun sier helsepersonell i slike situasjoner må være i stand til både å vise nødvendig aktsomhet i forhold til strålingseffekten på fosteret, og å hindre unødvendig bekymring hos den gravide.

- Filmen henvender seg til høyt utdannet helsepersonell; de som i sin tur skal gi informasjon til gravide om stråling, røntgen og risiko for fosterskade.  Dette er et følsomt tema, sier Olerud.

Vil måle effekten

Prosjektet er en del av HSN satsing på kommunikasjon og personorientert helsearbeid.  Personorientert helsearbeid er et av HSNs åtte doktorgradsprogram, og et satsingsområde til Fakultet for helse- og sosialvitenskap.  Olerud sier det er en krevende kommunikasjonsøvelse å få fram nytte- og risikoaspektene knyttet til bruken av avansert teknologi i helsevesenet på en balansert og målrettet måte, og er gjerne med på å utvikle Reitans prosjekt videre med tanke på en doktorgrad.

- Vi vil måle om filmen har økt kunnskapen hos henvisende leger, og om den har gjort dem sikrere i sine valg og rådgivende funksjon.  Dette er et veldig spennende og meningsfullt arbeid, sier professor Hilde M. Olerud.

Fakta

Anita Fosterud Reitan er student på master i klinisk helsearbeid på HSN, med studieretning «tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk»,

Hun arbeider også som radiograf, enhetsleder og strålevernkontakt ved Bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Som del av masteroppgaven har hun fått laget en informasjonsfilm om graviditet og røntgen, i samarbeid mellom Ahus, Statens strålevern og HSN. 

Filmen er produsert av Catapult Film i Drammen, og skal sendes til en gruppe fastleger via spørreskjema for å undersøke om de endrer holdninger til bruk av røntgen under graviditet etter å ha sett filmen.