Fra fosterhjem til gründervirksomhet

Bilde av Sandrina Sandell

Sandrina Sandell flyttet i fosterhjem som tenåring. Etter barnevernsutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge startet hun sin egen bedrift og hjelper nå fosterbarn, fosterfamilier og barnevernsansatte gjennom kurs, samlinger og foredrag.


Sandrina var med å starte TalentLab, landets første studentbedriften innenfor helse- og sosialfag. Der vant hun pris for beste lederskap. Etter barnevernstudiene startet hun bedriften Løvetannakademiet sammen med en venninne som også har vært i fosterhjem.
 

 - Vi satt på kafe og pratet om hva som burde ha vært gjort annerledes innenfor barnevern. På studiet snakket vi også om ting som burde vært gjort bedre.  Vi fant rett og slett ut at vi skulle slutte å prate om dette. Vi ville bruke egne erfaringer og det vi lærte i studiet til virkelig å bidra til forbedringer i barnevernsarbeidet. Nå skulle vi være en del av løsningen! Dermed etablerte vi Løvetannnakademiet AS rett etter avsluttende eksamen.

Teori og erfaring skal gi gode resultater

Løvetannakademiet AS skal jobbe for å hindre utenforskap hos barn og unge i barnevernet. Bedriftens kjerneide er at gründernes kombinasjonen av faglig kunnskap fra barnevernstudiet og egen erfaringskompetanse skal gi gode tjenester til barn og unge.

 - Erfaringen fra studentbedriftarbeidet i studiet var veldig viktig i oppstarten. Her fikk vi fikk utforske det å utvikle og selge et konsept, komme i kontakt med folk, tenke målgruppe og lære om sosial entreprenørskap. Det var ganske intenst, men veldig lærerikt og det både hjalp og motivert meg under etableringen av Løvetannakademiet.

Forelesere fra feltet

Sandrina forteller at hun også har lært mye av at lærere på barnevernsstudiet var flinke til å invitere inn gjesteforelesere som jobbet i feltet. Gjesteforeleserne ga innblikk i virkeligheten, fortalte om utfordringer og tok studentene med på diskusjon av hva som kunne være løsninger.

Praksisperiodene betydde også mye for Sandell:

 - Ute i praksis ser du sammenhenger og forstår bedre teorien du lærte tidligere. Jeg hadde praksis i en akuttinstitusjon og der fikk jeg bruk for mange metoder jeg bare kjente til fra teorien.  For eksempel hadde vi observasjonspraksis der vi skulle vurdere hvordan barn fungerte kognitiv og redegjøre for våre vurderinger i en rapport etterpå. Da må du anvende kunnskap du tidligere bare har pugget og vi tvinges til å begrunne valg og reflektere over egne vurderinger.

Brenner for ettervern

Løvetannakademiet ønsker blant annet å spesialisere seg innenfor ettervern, det vil si å bidra til at overgangen fra liv i fosterhjem til eget voksenliv skal gå så bra som mulig. De har utviklet et eget ettervernprogram med seks helgesamlinger der hovedtema er; identitet (personlige utfordringer og sterke sider), økonomi, arbeid og utdanning, helse og samfunnsansvar.

 - Hver gang vi har hatt ettervernkurs får vi tilbakemeldinger om at det er veldig nyttig. Deltakere får øynene opp for at barndommen ikke trenger å definere framtiden: Det er veldig givende å kunne vise dem de mulighetene som finnes, få dem til å aktivt være med å utforme det tilbudet de ønsker videre og oppmuntre dem til å ta styring i eget liv. 

Løvetannakademiet har nå inngått samarbeidsavtale med Stiftelsen Fyrlykta. Fyrlykta skal bidra i videreutvikling av ettervernprogrammet og vil være med å teste ut både kurs og ettervernprogrammet fremover. Løvetannakademiet bidrar i innovasjonsprosjekter hos Fyrlykta, med med sin brukererfaring og fagkompetanse. 

Millionstøtte

Løvetannakademiets ettervernprogram er så bra at de har fått en million i støtte fordelt på tre år, fra Eivind Astrups Allmennyttig stiftelse. De har også fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB:

- Det er vi veldig glade for. Det har gjort det mulig for oss å jobbe med pilotprosjekter til ungdom i en startfase. Deres og egne evalueringer av pilotprosjektet hjelper oss å utvikle konseptet videre slik at barnevernet engasjerer oss for å gjennomføre programmene.

Tiltro basert på gjenkjenning

Når Sandell har holdt piloter for ettervernskurs for ungdom får de positiv respons på at de bruker sin egen erfaringsbakgrunn fra fosterhjem.

 - De forteller at de kjenner seg igjen og derfor får tiltro til det vi sier på kurset. I framtiden håper vi å kunne ansette flere som oss, slik at vi kan holde flere kurs og på den måten hjelpe enda flere ungdom. En slik erfaringsbasert metode brukes både innen rusfeltet og psykisk helse og nå er vi glade for å kunne teste det ut innenfor barnevern.

Også ansatte i barnevernsektoren er interessert i foredrag og kurs fra Løvetannakademiet - fordi de både har personlige erfaringer, teoretisk innsikt og arbeidspraksis

De to gründerne har nettopp holdt work shop for barnevernstudenter i Oslo, og Sandrina er hyret inn som veileleder for en studentbedrift med vernepleier- og barnevernstudenter fra HSN:

- Jeg synes det er veldig gøy å få tillit til være med å videreutvikle studentbedriftpraksis i barnevernstudiet, å være med å inspirere studenter til å tenke litt ut av boksen. Jeg hadde veldig positive erfaringer med studentbedriftarbeidet og bidrar gjerne til andre prosjekter innen sosialt entreprenørskap.

Mer om Sandrina Sandell

Sandrina Elisabeth Sandell flyttet i fosterhjem som tenåring, mistrivdes og fikk advokathjelp til å flytte for seg selv som 17-åring.

Hun tok først medieutdanning, før hun begynte på BA i barnevern ved HSN, campus Porsgrunn.

Sandell har vært erfaringskonsulent, styremedlem og leder for Landsforeningen for barnevernsbarn

Hun sitter også i styret for Skien Høyre.

Mer om Løvetannkademiet

Løvetannakademiet AS ble startet i 2016. Det er et ideelt selskap som jobber innenfor sosialt entreprenørskap, for å utvikle og forbedre tjenester for barn og unge i barnevernet. Begge gründerene er utdannet barnevernspedagoger og har erfaring som fosterbarn. 

Løvetannakademiet tilbyr kurs knyttet til ettervern, utvikler ettervernprogrammer, holder kurs for fosterfamilier og foredrag for barnevernstjenesten. 

Sosial entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å finne innovative løsninger på sosiale problemer. Ideen er at foretningsinspirertet ideer kan skape ny giv i sosial sektor. 

Kilde: Wikipedia