Gaveprofessorat fra Sparebankstiftelsen

Avtaleinngåelse mellom HSN og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg.
HSN-rektor Petter Aasen og leder Bjørn Engås i Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg signerte avtalen ved åpningen av et nytt studieår på campus Vestfold. T.v. i bildet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

HSN og Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg inngikk nylig en avtale om et gaveprofessorat som skal styrke revisjonsyrket.


I forkant av den offisielle åpningen ved campus Vestfold hadde høgskolen invitert samarbeidspartnere fra politikk og næringsliv til  frokostmøte. Der deltok stassekretær Bjørn Haugstad, ordførere fra Horten og Sandefjord, stortingspolitikere og ansatte ved campus Vestfold.

I tre år skal Sparebankstiftelsen sponse et professorstipendiat tilknyttet HSNs fagmiljø innen regnskap og revisjon. Revisjonsyrket har stadig større krav til kompetanse og professoratet vil videreføre denne satsingen både innenfor utdanning og forskning. Som en del av satsingen skal det utvikles en ny masterspesialisering innen regnskap og revisjon. Gaveprofessoratet skal bidra til å realisere denne utvikling, samt sette ytterligere fokus på forskning innen feltet

- Vi håper at denne investeringen vil forrente seg, sa de to.

Dekan Hans Anton Stubberud, Handelshøyskolen HSN, som skal ivareta og utlyse gaveprofessoratet har store ambisjoner på HSNs vegne.

- HSN ønsker å bli en av de ledende i Norge innen regnskap og revisjon, forteller Stubberud.

Det er også en ambisjon å styrke samhandlingen med eksterne virksomheter ytterligere. Utdanningsmodellene for både bachelor- og masterutdanningene skal gjennomgås med tanke på studiemodeller som kobles enda tettere mot arbeidslivet.

De beste universitetene samarbeider med næringslivet

På frokosten informerte rektor om hvor viktig det er for høgskolen å samarbeide med arbeids- og næringsliv.  

- Høgskolens campus i Vestfold er en høgskole for hele Vestfold. Vår profil er tuftet på tett kontakt med regionen vi er en del av, sa rektor.

Statssekretær Bjørn Haugstad, som er godt kjent med at HSN jobber for å bli akkreditert som universitet, hadde følgende å si.

- I denne regionen har dere næringsliv som konkurrerer globalt. Dette samarbeidet styrker dere og næringlivet. Dere har også en offentlig sektor med mange muligheter som skal bli bedre med dere. Vi har sett at verdens ledende universiteter er spesielt gode på å samarbeide med omgivelsene, kommenterte Haugstad.