Har erfaring fra psykisk helse og rusproblemer, involveres i forskning

Professor Marit Borg. Foto: Frøy Lode Wiig, rop.no
Professor Marit Borg. Foto: Frøy Lode Wiig, rop.no

Et nytt kull er i gang på videreutdanningen i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid. – Erfaringskunnskap gjør forskning bedre og mer relevant, mener professor Marit Borg.


Tekst: Frøy Lode Wiig, rop.no

Et trangt, avlangt møterom på Papirbredden i Drammen en tidlig morgen i februar.
Utenfor skinner en kjølig vintersol, inne er stemningen spent. De 16 menneskene rundt bordet sier ikke mye foreløpig. De færreste kjenner hverandre – ennå. Men det skal endre seg i løpet av de to neste dagene, som de skal tilbringe sammen her på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Det kommende året skal de 16 være medstudenter på studiet «Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid.»

– For at vi skal få bedre og mer relevant forskning, må de som har erfaringskunnskap involveres i forskningsarbeidet. Og mennesker med egenerfaring må være likeverdige medlemmer i forskergruppen, understreker professor Marit Borg.

Denne teksten er hentet fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Les hele artikkelen, og intervjuer med studentene på rop.no