HSN-forskning ut i verden

Illustrasjonsbilde av sykepleiers hender med sprøyte.
HSN får internasjonal oppmerksomhet for sykepleieforskningen signert førsteamanuensis Siri Tønnessen.

HSN-forsker Siri Tønnessen er med på å synliggjøre høyskolens forskning på sykepleiefeltet både nasjonalt og internasjonalt.


I høst skal førsteamanuensis Siri Tønnessen fra Høgskolen i Sørøst-Norge  (HSN) presentere sykepleieforskningen sin under The International Philosophy of Nursing Society (IPONS) i Irland.

Hun deltar også i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram EU Horizon 2020, og her hjemme brukes Tønnessens forskning som grunnlag i helsepolitikken.

– Dette er med på å synliggjøre forskningen som foregår ved HSN. At forskning brukes som innspill i politiske prosesser er en del av samfunnsoppdraget vi som forskere har, sier Tønnessen.

Portrett av forsker Siri Tønnessen ved HSN.

Hun har en Ph.D i medisinsk etikk og jobber til daglig ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved campus Vestfold som underviser, veileder og forsker.

Prioriteringer i helse- og omsorgstjenester har til nå oftest omhandlet medisinsk utredning og behandling, mens Tønnessens bidrag handler om sykepleiefaglige prioriteringer.

Hvilken kvalitet skal pleie- og omsorgstjenester ha for at de skal være faglig forsvarlig og hvilke kriterier skal gjelde for de som skal tilbys hjemmesykepleie?

– Kunnskapen som er utviklet gir viktige perspektiver om prioriteringer. Særlig at prioriteringer av pleie- og omsorgstjenester har en helt annen karakter enn prioriteringer av medisinsk utredning og behandling. Dette fordi pleie- og omsorgstjenester handler om verdispørsmål knyttet til grunnleggende behov og menneskeverd, sier Tønnessen.

Frem i lyset nasjonalt

Innen utgangen av 2018 skal det såkalte Blankholmutvalget levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet.

Underveis i arbeidet ønsker utvalget innspill både fra enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner. HSN-forsker Siri Tønnessen er forespurt fra departementet om å sende inn forskningen sin på prioriteringer.

Blankholmutvalget er et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen for å se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.

Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

– Prioriteringer i helse- og omsorgstjenester er svært komplekse og vanskelige vurderinger. Det handler om fordeling av offentlige goder, det vil si hvem som skal få og ikke få offentlige helsetjenester. Det er derfor beslutninger som svært få ønsker å stå ansvarlige for å ta. Særlig politikere ser ut til å vegre seg, til tross for at prioriteringer egentlig er deres ansvar, sier Tønnessen.

Innkomne innspill publiseres fortløpende etter en kontrollrunde, og blir liggende offentlig tilgjengelig på nettsiden www.blankholmutvalget.no

Frem i lyset internasjonalt 

Siri Tønnessen er også med på å gjøre HSN internasjonalt synlig på sykepleiefeltet gjennom et stort forskningsnettverk finansiert av EU Horizon 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Her kan norske bedrifter og forskningsmiljøer delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Tønnessen og forskerkollega Kristin Halvorsen fra OsloMET er de to norske deltakerne i prosjektet, som omhandler prioriteringer innenfor sykepleie.

- Vi jobber med flere forskningsprosjekter knyttet til prioriteringsproblematikken. Blant annet skal jeg i august til Galway i Irland på IPONS-konferanse, International Philosophy of Nursing Conference, å legge fram vår forskning, forteller Siri Tønnessen.