Leder nasjonal radiografgruppe

Aud Mette Myklebust_foto
Aud Mette Myklebust. Foto: HSN

Kjempespennende, sier førsteamanuensis Aud Mette Myklebust. Hun leder gruppen som skal utvikle nye nasjonale retningslinjer for radiografutdanningene i Norge.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Myklebust er programkoordinator for HSNs radiografutdanning.

I forrige uke startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag.

I første omgang gjelder det de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

Mer dynamiske og fleksible utdanninger

- Dette er kjempespennende, og en unik mulighet til å tenke nytt og gjøre tiltrengte endringer i de rammeplanstyrte utdanningene. Vi håper å få til mer dynamiske og fleksible utdanninger og et mye tettere samarbeid med praksis og de som trenger våre tjenester. Mange av tjenestene vi utdanner til er i stor og rask endring, en bedre utdanning vil styrke kandidatene vi uteksaminerer, sier Myklebust.

Hun beskriver oppdraget som leder av radiografi- gruppen som både ærefullt og litt skummelt.

- Jeg gru-gleder meg. Det er en stor jobb som skal gjøres på kort tid. Jeg har akkurat blitt litt kjent med de andre medlemmene i gruppen, det er en flott og kunnskapsrik gjeng, så dette blir aller mest morsomt!, sier Aud Mette Myklebust.

Programgruppe radiografi. Foto
To fra HSN er med

I tillegg til Myklebust, er høgskolelektor Vegard Snartland medlem av gruppen for barnevernspedagogutdanning.

Programgruppene består av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter, og eventuelle forskningsmiljøer.

De skal levere et utkast til retningslinjer innen 1.mars 2018.

Dette skal så ut på høring og det er planlagt at KD vedtar retningslinjene i desember 2018.

Planen er å implementere de nye retningslinjer for samtlige utdanninger fra og med oppstart av studieåret 2020/21.

Fase 2 av prosjektet vil gjelde de 11 andre helse og sosialfagutdanningene, som starter sitt arbeid i mars 2018.

Fakta:

Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).

Arbeidet gjøres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Formålet med det 4-årige prosjektet er å innføre et nytt styringssystem for helse og sosialfagutdanningene.

Programgruppenes mandat er å utarbeide retningslinjer for de ulike utdanningene, der utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.
 

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

1) Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene

2) Oppdatert og forskningsbasert kunnskap

3) Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer

4) Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren og 5) Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.