Optikerstudenter i Tanzania

Bilde fra synsundersøkelse
Foto: Morten Bendiksen

Ane og Marina studerer optometri på Høgskolen i Sørøst-Norge. I siste semester har de valgt å ha praksis i Tanzania.


I slutten av januar reiste Marina Austad og Ane Alund til Tanga i Tanzania. Der har de praksis på på Tanga International Competence Center (TICC). TICC er et senter hvor de jobber på ulike programmer som hjelper innbyggerne i Tanga. 

 - Det har så langt vært en svært givende praksis. Vi har fått være med på veldig mye, med mange forskjellige pasientgrupper. Vi er også de første optometristudentene som har hatt en 3 måneder lang praksis i Tanga Tanzania, så vi er selv veldig aktive i utformingen av hverdagen i praksisperioden vår. 

Skolepraksis

Etter å ha fått kort innføring i Tanzaniansk språk, kultur, helsevesen og skolesystem, begynte studentene med praksis i programmet skolehelse, hvor de blant hjalp til med skolescreening. På skolescreeningen fikk blant annet alle barna utført en synsundersøkelse.

En del av praksisen i skolen hadde de sammen med sykepleierstudenter. Når de oppdaget øyerelaterte helseproblem sendte de barna til optikerstudentene: det lærte de utrolig mye av.

Skolescreening

Praksis hos optiker

Mange av barna ble henvist videre til byens optiker, der Ane og Marina også har vært i praksis:

 - Det er den eneste optikerforretningen i Tanga, og byen har over 200 000 innbyggere. Det var derfor til tider veldig hektisk, og optikeren måtte brukte ned til 5 minutter per pasient.

Praksis på sykehus

På sykehuspraksisen fikk studenten være med å observere mens øyelegene undersøkte pasientene. Legene oversatte fra Swahili og viste og forklarte studentene om forskjellige øyesykdommer.  

 - Dette er ganske unikt sammenlignet med de som har praksis hjemme i Norge. Vi har fått sett mye mye forskjellig patologi, og dermed fått et bedre bilde på det vi leser om i pensumbøker. 

 - Vi fikk også være med på gråstæroperasjon, hvor de fjernet den intraokulære linsen ved å skjære den løs, og ta den ut som ėn hel linse, for deretter å sette inn en kunstig linse. Det har vært veldig spennede!

Sterke inntrykk

 - Vi tok synsundeersøkelser på barn som er svært nærsynte, hvor et par med briller vil gjøre en enorm stor forskjell. Det er sterkt å tenke på at de kunne fått et helt annet liv med et par briller

 - En annen sterk episode skjedde på sykehuset forrige uke. Et barn kom inn med øyeskade. Historien til gutten om hvordan skaden hadde oppstått stemte ikke overens med historien til moren. Øyelegen mistenkte barnemishandling, men kunne ikke gjøre annet enn bare enn å legge press på at moren skulle fortelle mer. Da kjente vi at vi er glad for den meldeplikten helsepersonell har i Norge.

Fantastisk fritid

Ane og Marina har også hatt litt tid til å reise rundt i landet de har praksis i. 

Fra safari i Tanzania

De har blant annet vært i skogsreservatene i Uambararfjellene, de har solt seg på kritthvite strender og vært på safari. 

Strand i Tanzania

Studentbedrift

Kombinert med praksisen i Tanzania jobber studentene med sin studentbedrift Easy Vision. Easy Vision skal hjelpe mennesker i Tanzania med synsrelaterte problemer. Etter skolescreeningen har de blant annet kommet fram til at sykepeleiere som vanligvis utfører denne trenger et lite synsundersøkelse-kit, men redskap til å gjennomføre enkle synsundersøkelser. De erfarte på sin praksis at å teste bare med utgangspunkt i synsplakater ikke fungerer godt nok.