Optometristudenter til Berkeley

University California Berkeley
Foto: UC-Berkeley

Gjennom et samarbeid med University California Berkeley får dyktige HSN-studenter anledning til å delta på sommerskole på USAs solkyst.


Med midler fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved HSN opprettet et utvekslingsprogram sammen med School of Optometry ved University California Berkley (UCB).

Sommerskolen har fått navnet «MyOpIA: My Optometry Internship Abroad, A USN-UCB Vision Research Collaboration».

Her får studentene anledning til å vinne dypere innsikt i optometrifaget og erverve dyrekjøpte erfaringer gjennom spesielt tilrettelagte undervisningsopplegg ved hverandres utdanningsinstitusjoner.

Forskningsfokus

Sommerskolen retter seg mot studenter som har fullført første år av sin bachelorgrad innen optometri og første år av sin mastergrad i optometri.

Målsettingen er å utvikle studentenes bevissthet om og entusiasme for forskning.

– Vi håper at sommerskolen vil være en døråpner for motivere og talentfulle studenter som ønsker å satse på forskning etter fullført utdanning innen optometri, sier professor Rigmor Baraas, som leder Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved HSN.

Eksklusivt

Det er få plasser på sommerskolen: kun to studenter fra hver institusjon får delta. De som kommer gjennom nåløyet får imidlertid unike muligheter:

Studentene får tildelt mentorer som skal lede dem gjennom et eget forskningsarbeid, og de får blant annet jobbe tett på forskningsmiljøer innen både grunnleggende synsvitenskap og klinisk optometri. I tillegg vanker det spennende seminarer og verksted.

Det er et uttalt mål at sommerskolen skal utvides, slik at flere studenter på sikt kan delta.

Rigmor Baraas