Spikret avhandling på veggen

Trude Klevan spikret den ferske doktorgradsavhandlingen sin i personorientert helsearbeid på veggen til høyskolebiblioteket i Drammen.  Foto

Trude Klevan spikret den ferske doktorgradsavhandlingen sin i personorientert helsearbeid på veggen til høyskolebiblioteket i Drammen.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

- Mannen min var bekymret for om jeg ville fikse dette med hammer og spiker, men det er morsomt å være først ut, sa Klevan før hun traff spikeren på hodet og naglet den fyldige avhandlingen til veggen.

Og veggen, ja den var spesialbygget for anledningen, kunne bibliotekleder Anne Stenhammer fortelle.

- Vi kunne jo ikke spikre på selve søylen, den er av metall, så jeg leide en snekker til å lage veggen (som forøvrig også var beiset for anledningen).

Martin Luther

Såkalte spikringsseremonier er vanlig i Sverige, der tradisjonen er gammel.  Klevan er første stipendiat som disputerer fra HSNs eget doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid.   Programmet ledes av professor Kirsti Skovdahl, som har oppholdt seg mye i Sverige.  Hun har tatt med seg tradisjonen til HSN.

- Dette er en gammel akademisk tradisjon, og er basert på Luthers spikring av tesene på kirkedøren.  Tanken er å gjøre avhandlingen tilgjengelig for kritisk lesing og spørsmål, og det skal skje tre uker før selve disputasen, sier Skovdahl.

Trude Klevan og Kirsti Skovdahl. Foto

Vil lage tradisjon

Samtidig med at den blir spikret til veggen, blir den også gjort tilgjengelig elektronisk. 

- Alle fra vårt doktorgradsprogram kommer til å ha en slik seremoni, og Trude er spesiell som først ut.  Dette er en fin tradisjon, som også synliggjør den kommende disputasen og åpner forskningen opp for alle som er interessert i å lese, sier Skovdahl.

Hjelp ved psykiske kriser

Mange hadde møtt frem for å overvære seansen, blant dem flere kollegaer av Trude Klevan.   24. april disputerer hun ved campus Drammen med avhandlingen "Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster - en kvalitativ utforskning.

Sprikringsseremoni

Seremonien er avledet fra da Martin Luther i 1517 slo sine 95 teser opp på kirkedøren i Wittenberg.

Luther ville ha en akademisk disputas om avlaten, for å komme misbruket til livs. Han erklærte seg derfor villig til å forsvare tesene på universitetet neste dag overfor enhver som ville angripe dem. Ikke ulikt doktorandenes disputaser i dag.

Senest tre uker før disputas skal avhandlingen bli offentlig gjennom spikring.    Deretter blir avhandlingen tilgjengelig elektronisk på ph.d.- programmets hjemmeside.

Hensikten med spikring er å gjøre publikasjonen offentlig tilgjengelig, så alle som ønsker det kan sjekke at det er ekte vare, og ikke avskrift eller annen form for juks.