Sykepleierstudentene fikk møte arbeidslivet

God stemning på den årlige arbeidslivsdagen ved campus Vestfold.

1.februar fikk sykepleierstudentene på campus Vestfold et spennende møte med arbeidslivet.


Studentene fikk god tid til dialog med representanter fra både spesialist - og kommunehelsetjenesten, forlag, private aktører som tilbyr helsetjenester, fagforeninger og ideelle organisasjoner som Leger uten grenser.

På agendaen sto også karriereveiledning, og høgskolens mange videre - og masterutdanninger var å finne i det mangfoldige stands-området.

Arbeidslivsdagen arrangeres i et tett samarbeid mellom yrkesfeltet, høgskolen og studentene og støttes av Fylkesmannen i Vestfold. Arrangementet er en viktig møteplass for studentene på tvers av årskull og en svært populær begivenhet.

- Arbeidslivsdagen ble nok en gang en suksess, ikke minst takket være engasjerte studenter og et inspirerende samarbeid med praksisfeltet vårt. Mange studenter knyttet kontakt med potensielle arbeidsgivere, og flere skaffet seg sin første arbeidsavtale. Slik bidrar arbeidslivsdagen også til å sette karriereplanlegging på dagsorden. Gode foredragsholdere med høyaktuelle temaer definert av studentene selv, var viktige bidragsytere til at dagen ble så vellykket, sier høgskolelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap Kirsten Eika Amsrud.

Lege Audun Myskja ga med sitt foredrag «Vår beste dag» innspill til å ta vare på inspirasjon og egen drivkraft i yrkesutøvelsen. Det var nok en kick-start de fleste vil huske lenge.

Sykepleiernes arbeidslivsdag 2018