Sykepleierstudentene møtte arbeidslivet

Student møter ansatte ved Sykehuset i Vestfold
Sykepleierstudentenes Arbeidslivsdag bød på mange gode møter mellom studenter og potensielle arbeidsgivere

Sykepleierutdanningen ved campus Vestfold setter hvert år av en hel dag til å forberede studentene på arbeidslivet som venter.


På «Sykepleierstudentenes Arbeidslivsdag» kommer studentene våre blant annet i kontakt med potensielle arbeidsgivere, møter erfarne og nyutdannede sykepleiere og får med seg relevante og inspirerende foredrag.

– Dette arrangementet lar studentene oppleve det mangfoldet av muligheter de har som nyutdannede sykepleierstudenter i Vestfold, forteller Kirsten Eika Amsrud, høgskolelektor  ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Arrangementet er også en viktig møteplass for studentene på tvers av årskull og en svært populær begivenhet.

Fotoalbum fra Sykepleierstudentenes Arbeidslivsdag (Flickr)

«Sykepleierstudentenes Arbeidslivsdag» er et samarbeid mellom praksisfelt, studenter og fagmiljø på Institutt for sykepleievitenskap. Arrangementet støttes av Fylkesmannen i Vestfold.

CV på innerlomma

En rekke aktører fra ulike aktuelle arbeidsarenaer var hjertelig til stede med informasjons-stands, og mange av studentene møtte fram med CV-en på innerlomma.

Sykehuset i Vestfold var godt representert og hanket blant annet inn mange søkere til sitt traineesykepleier-program.

– Vi er ute etter nyutdannede sykepleiere som er virkelig engasjerte og motiverte. Som trainee hos oss får du en 100 prosent, fast stilling som innebærer kompetanseutvikling i tråd med sykehusets behov. Som trainee får du en vesentlig breddekompetanse og en god overgang til arbeidslivet, forteller Margrethe Ree, som er rådgiver ved Sykehuset i Vestfold.

I tillegg var karriereveilederne ved campus Vestfold tilgjengelige for studentene som ønsket rådgivning eller hjelp til søknadskriving.

– En super dag

– Det har vært en helt super dag. Som nyutdannet sykepleier har du veldig mange muligheter, og her får vi anledning til å utforske alternativene og orientere oss på en tilbakelent måte, sier André Sandberg, som er andreårsstudent på Bachelor i sykepleie.

Medstudent Edvard Tveit Venås skyter inn:

– Det skader heller ikke å legge inn et par gode ord om seg selv hos potensielle framtidige arbeidsgivere.

André Sandberg, Edvard Tveit Venås og Erik Sandberg. Foto

Medstudent Erik Sandberg framhever det faglige innholdet dagen ga:

– Det er stilig at høyskolen henter inn foredragsholdere fra arbeidslivet. Det gir oss en ny dimensjon. Samtidig var det høyt nivå, og jeg ble både motivert og berørt, sier han.

Velferdsteknologi på agendaen

Velferdsteknologi var blant temaene det ble foredratt over.

I år holdt også «Innovatoriet» på HSN åpen dør. Dette er en av Europas største visningsarenaer for velferdsteknologi. De besøkende fikk innsyn i mulighetene velferdsteknologien byr på samt førstehåndserfaring med en rekke spennende nyvinninger som bidrar til økt egenmestring, verdighet og livskvalitet.