Tre ansatt i kombistillinger

Gry Merete Bjerkelund, Gunn Runa Solitei og Anne Mette Høegh-Larsen foran Sykehuset i Telemark.
Gry Merete Bjerkelund (f.v.), Gunn Runa Solitei og Anne Mette Høegh-Larsen har blitt ansatt i kombinasjonsstillinger ved Sykeshuset Telemark og Høgskolen i Sørøst-Norge. Målet er å styrke kvaliteten i sykepleierutdanningen.

1.mars var det oppstart for de tre prosjektstillingene som er et samarbeidprosjekt mellom Sykehuset Telemark og Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap.


Tre sykepleiere med årelang klinisk sykehuserfaring og masterutdanning er på plass i de nyopprettede kombinerte stillingene. De skal bidra til at sykepleierstudentene får enda mer praksisorientert undervisning og bedre oppfølging i sin sykehuspraksis.

Intensivsykepleier Gry Merete Bjerkelund har erfaring fra Ahus og intensivseksjonen i Skien. Det siste året har hun også hatt en deltidsstilling ved HSN. I tillegg har hun en mastergrad i avansert klinisk sykepleie.

Psykiatrisk sykepleier Gunn Runa Solitei, har en master i helsevitenskap og årelang erfaring fra ulike deler av Klinikk for psykisk helse og rus ved sykehuset Telemark. 

Sykepleier Anne Mette Høegh-Larsen har erfaring både fra Rikshospitalet og nyfødt-intensiv i Skien. Hun har i tillegg en mastergrad i sykepleievitenskap og erfaring som lærerveileder på høgskolen. Blant 28 søkere fikk disse tre ansettelse i samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Sørøst Norge (HSN) og Sykehuset Telemark (STHF).

Samarbeid om praksis

Målet er å styrke kvaliteten i sykepleierutdanningen ved HSN og STHF.

- Hvis evalueringen om to år viser at denne modellen ble vellykket, vil det legge grunnlag for et bedre samarbeid om utdanning av sykepleiere i vår region, sier prosjektleder Ragnhild Riis.

Slike kombinerte stillinger er trukket frem som et viktig nasjonalt satsningsområdet i prosjektet Kvalitet i praksisstudier (Universitets- og høgskolerådet). De tre kombinerte stillingene skal blant annet bidra til å gjøre sykepleierstudiet mer praksisnært for studentene.

Skal gi enda bedre utdanning

De tre sykepleierne vil jobbe tett med lærere og kontaktsykepleiere, både på Sykehuset Telemark og høgskolen.  HR-rådgiver//prosjektmedarbeider Sigrid Christie ved sykehuset håper at de tre kombinerte stillingene kan bidra til at nye sykepleiestudenter vil bli bedre rustet til å møte en krevende sykehushverdag med økende effektivitetskrav, faglige utfordringer og etiske dilemmaer.

Det første oppdraget de tre nyansatte får er å kartlegge hvordan sykehuset og høgskolen arbeider med praksisstudiene. Deretter vil vi ha fokus på utvikling og forbedring i tråd med målsettingen med prosjektet, sier prosjektlederen