Ukas foreleser: Heidi - biomedisin

Heidi Ormstad.  Foto
Foto: Privat

- Jeg vet mye om kroppens fysiologiske og biokjemiske systemer og prosesser, både når den frisk og ved ulike sykdommer, sier professor i biomedisin, Heidi Kristin Ormstad.


– Spesielt vet jeg mye om hvordan immunsystemet og nervesystemet virker, og samvirker. Men det er fortsatt mye jeg ikke vet og forstår, og det er det som driver meg videre i arbeidet, sier professor Heidi Kristin Ormstad.

Hun er en av de 16 HSN-forskerne og foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre.

– Hvorfor er faget ditt så spennende?

– Det er veldig spennende å drive biomedisinsk forskning.  Å lure på - og ha hypoteser om - hvordan noe fungerer eller henger sammen i kroppens biokjemiske systemer ved ulike sykdommer. Å faktisk undersøke ved blodprøver eller andre målinger om det kan være slik man tror.  Å få resultater av disse undersøkelsene/målingene, og så forsøke å tolke og forstå resultatene. Det er utfordrende og kjempespennende. Og forhåpentligvis er man med på å skape ny kunnskap.  Det gir stor mening. Det er også spennende å møte engasjerte studenter som ønsker mitt bidrag til deres læring og forståelse av lærestoffet.

– Hva er viktigste i møte med studentene?

– Jeg ønsker å engasjere studentene jeg møter, bidra til forståelse og fascinasjon over hvor mye vi vet i dag om kroppens fysiologiske og biokjemiske systemer og prosesser. Hvor fantastisk alt fungerer og reguleres når kroppen er frisk, og hva som da går galt ved sykdom. Men i tillegg håper jeg på å skape nysgjerrighet og kunnskapshunger etter stadig å lære mer for å få en helhetsforståelse, sier Ormstad.

– Hva er ditt viktigste råd til en ny student?

– Prøv å forstå og la deg fascinere av hvordan kroppen fungerer. Forståelse av stoffet gjør det lettere å lære og huske;.  Ikke bare pugg uten å prøve å forstå eller se sammenhenger. Det aller meste fungerer på en forståelig og logisk måte. Lær dere også først som sist det å reflektere, diskutere, og sette sammen det dere lærer.  Det skaper dybdeforståelse, men også helhetsforståelse og oversikt. Og sist men ikke minst; nyt de gode studieårene.  Det er fantastiske år som aldri kommer tilbake. Det er et privilegium å kunne få bruke tiden sin på å studere, og tilegne seg kunnskap om temaer man er nysgjerrig på.