Institutt for språk og litteratur

33

Institutt for språk og litteratur

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Instituttet favner språkene norsk, engelsk og spansk og alle de fagfelt som språk innebærer - litteratur, kultur, lingvistikk og ikke minst hvordan man lærer språk og underviser i språk - pedagogikk og didaktikk. 

Vi har fokus på å utvikle de utdanninger, som er mest spennende å lese, som har den mest innovative forskning bak seg og som gir våre studenter de beste muligheter på fremtidens arbeidsmarked. 

Våre studier

Instituttet har egne bachelorprogram innenfor språk og litteratur. Vi har årsstudier i engelsk, norsk og spansk, på campus og på nett, heltid og deltid. Disse kan alle inngå som element i bachelorstudiet. Vi tilbyr også et årsstudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, en lektorutdanning i norsk og en masterutdanning i norskdidaktikk.

Instituttet er også en viktig bidragsyter inn i profesjonsutdanningene; grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, og vi har omfattende aktiviteter innenfor etter- og videreutdanning. 

Sist, men ikke minst, har vi vårt forfatterstudium der det skapende forfatterarbeidet står sentralt, og hvor du også får innsikt i litteraturteori og forfatteryrkets praktiske sider.

Forskergrupper

Følgende forskergrupper er tilknyttet instituttet:

Publiseringer

keyboard_backspace Se våre publikasjoner i forskningsdatabasen Cristin