Leder nytt nasjonalt råd

Professor Tine Prøitz ved Universitetet i Sørøst-Norge er oppnevnt til å lede et nytt nasjonalt råd som skal se på mulighetene for å videreutvikle lærerutdanningene.


Professor Tine Prøitz. «Lærerutdanning 2025» er en nasjonal strategi for lærerutdanningen i Norge. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et faglig råd som skal se på hva som faktisk skal til for å få enda bedre lærerutdanninger.

Lærerstudiet er blitt en femårig masterutdanning med skjerpet karakterkrav. Ved å sette ned et råd for lærerutdanningen signaliserer regjeringen at de ønsker å se nærmere på selve utdanningen.

Råd med høy kompetanse

– For å nå målene vi har satt oss i strategien for Lærerutdanning 2025, har vi bedt noen svært kompetente mennesker om råd, derav et faglig råd for lærerutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Professor Tine Prøitz er satt til å lede dette rådet, som skal gi regjeringen innspill for å sikre at målene i den nasjonale strategien for Lærerutdanning2015 blir nådd.

– Det er viktig å satse på videreutvikling av kvaliteten i lærerutdanningene. Jeg ser virkelig frem til å bidra med faglige innspill i samarbeid med dyktige medlemmer i rådet, sier Tine Prøitz.

Prøitz er ansatt på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk ved USN.

Utdanningen, sektoren og praksisfeltet

– Det vil være naturlig å innhente informasjon og erfaringer fra lærerutdanningene ved USN på lik linje med de andre lærerutdanningsinstitusjonene i Norge. Rådet er sammensatt av personer med solid og bred kjennskap til lærerutdanninger i Norge og det er viktig for at rådet skal ivareta mangfoldet av gode eksempler og utfordringer som finnes knyttet til de sakene rådet skal arbeide med. En annen styrke ved rådets sammensetning er at det består av medlemmer som kommer fra lærerutdanningene og fra sektoren og praksisfeltet. 

USN tilbyr grunnskole- og barnehagelærerutdanning på campusene Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. I tillegg til Praktisk pedagogisk utdanning som USN tilbyr på campus Notodden, Ringerike, Vestfold.

 

Andre medlemmer av rådet

 • Henning Fjørtoft, førsteamanuensis, NTNU
 • Siw Skrøvset, dosent, Universitetet i Tromsø
 • Mette Tollefsrud, instituttleder, OsloMet
 • Andreas Lund, professor, UiO
 • Elin Reikerås, professor, UiS
 • Ane Krogseter Aarre, lektor Persbråten VGS
 • Mimi Bjerkestrand, rektor, Slettebakken skole
 • Bjørn Håvard Bjørklund, Kommunalsjef oppvekst, Bømlo kommune
 • Hanan Mohamed Abdelrahman, lærer Lofsrud ungdomsskole
 • Joakim Olsson, student på GLU 5-10, Høgskolen i Volda
 • Synne Reitan, Fornebu idrettsbarnehage