Æresdoktorat til HSN- professor

Professor emeritus Øyvind T. Gulliksen flytter nå tilbake til hjemlandet og skal fortsette arbeidet med brevsamligen til Elisabeth Koren som utvandret fra Larvik til USA i 1853.
Professor emeritus Øyvind T. Gulliksen flytter nå tilbake til Bø og skal fortsette arbeidet med brevsamligen til Elisabeth Koren som utvandret fra Larvik til USA i 1853.

Øyvind T. Gulliksen, professor emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge, har nylig blitt utnevnt til æresdoktor ved Luther College i Iowa, USA, for arbeidet med norsk-amerikansk immigrasjonshistorie på 1800-tallet.


Gulliksen har jobbet som professor i amerikansk litteratur og kultur ved tidligere Høgskolen i Telemark og Telemark distriktshøgskole siden 1979. I disse 38 år har han ved flere anledninger hatt opphold på Luther College i USA.

Som forfatter og redaktør av en rekke bøker og artikler har Gulliksen arbeidet for å berike forståelsen av livet og kulturen til folket som formet Luther College og det store norsk-amerikanske samfunnet i Iowa, står det på Luther Colleges nettsider. Luther College ble starta av norsk-amerikanske prester og bønder i 1861 og er et anerkjent college i Upper Midwest.

Frihet som emeritus

I 2011 pensjonerte han seg og gikk over i stillingen som professor emeritus, og med den friheten har han tilbrakt mer og mer tid i Iowa, USA.  

- Jeg har undervist og arbeidet ved Luther College i Decorah, Iowa i til sammen fem-seks år, første gang som Fulbright professor i 1983-84. Jeg underviste i norsk og amerikansk litteratur, religion og amerikansk immigranthistorie. Nå tar jeg noen timer undervisning i norsk-amerikansk immigranthistorie i andre læreres kurs, når det er behov for det, forteller Gulliksen. I tillegg har Gulliksen skrevet om nordmenn som immigrerte til USA på 1800-tallet.

 

150 amerikabrev fra Elisabeth Koren

For fire år siden dukket det opp en enorm brevsamling fra ei ung kvinne fra Larvik som utvandret til USA sammen med mannen sin i 1853. For en forsker med interesse for utvandringen til USA på 1800-tallet er brevene som en skattkiste å regne.

 

- Elisabeth Koren utvandra sammen med mannen sin, Vilhelm Koren, fra Norge til USA i 1853. Fra 1853 til 1867 sendte hun en mengde brev hjem til sine foreldre i Larvik. Hun var en fantastisk brevskriver. Det var ingen som trodde at disse breva lenger eksisterte, men ved en tilfeldig opprydding, dukka de opp for noen få år siden, og de er nå trygt arkivert ved Luther College. Vilhelm Koren var en av dem som stifta Luther College, forteller Gulliksen. 

 

Gulliksen ble spurt om å skrive av, og oversette brev fra denne enorme samlinga, som er den største enkeltsamlinga av amerikabrev vi kjenner til (skrevet av samme brevskriver). Til sammen utgjør de 150 brevene også viktig kvinnelitteratur fra 1850- og 1860 tallet. 
 

Fortsetter arbeidet i gamlelandet

Det har han gjort og når han kommer hjem etter sitt flerårige opphold ved Luther vil han fortsette dette arbeidet.

- Arbeidet med å overføre brevene fra Elisabeth Korens handskrift til maskinskrevne sider er nå gjort. Luther College har lønna en assistent for meg til dette arbeidet, over to år. Kontakten med Elisabeth Korens brev har vært så intens at jeg nå av og til har begynt å bruke hennes dansk-norske skriftspråk fra 1850-åra, som mitt eget! Nå gjenstår arbeid med det jeg håper kan bli både ei norsk og ei engelsk-språklig utgave. Men det vil nok ta tid og involvere flere forskere.


Men den 21. mai i år ble han utnevnt som æresdoktor ved Luther College i Iowa. Det skjedde i forbindelse med den store eksamensfesten for fem hundre studenter.  

- Det var veldig moro. Det er alltid mer høytid og musikk over slike anledninger ved amerikanske unviversitet og høgskoler enn det er ved tilsvarende norske, sier Gulliksen som flytter hjem til Bø for godt nå i juni.