Skal formidle Telemarks industrihistorie

F.v. prorektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge Kristian Bogen, professor Ellen Schrumpf, avdelingsleder Kjetil H. Djuve og  direktør Runar Lia ved Norsk Industriarbeidermuseum
F.v. Prorektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge Kristian Bogen, professor Ellen Schrumpf, avdelingsleder Kjetil H. Djuve og direktør Runar Lia ved Norsk Industriarbeidermuseum deltok på prosjektlanseringen av Telemark industrihistorie.

Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk Industriarbeidermuseum har lansert prosjektet «Telemarks unike industrihistorie. Et lokalt, regionalt og globalt perspektiv».


Det skjedde på Herøya Industripark i februar 2017.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk Industriarbeidermuseum, hvor formålet er å samle kunnskap om og formidle hvilken økonomisk, teknologisk og kulturell betydning industrieventyret i Telemark har hatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Telemarks industrielle museumssamlinger skal kartlegges og bevares, det skal lages flere større industriutstillinger, og et rikt illustrert bokverk om industrihistorien i Telemark skal publiseres. Målet med prosjektet er dermed å øke kunnskapen om og styrke identiteten rundt Telemarks industrihistorie.