Stiller ut drømmer

«Kompetanse for mangfold»-utstilling ved Rjukanhuset. Foto
«Kompetanse for mangfold»-utstilling ved Rjukanhuset. (Foto: Tuva Skjelbred Nodeland)

Den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold» har kommet til Telemark. HSN er aktivt involvert og bidrar med sin kompetanse.


Tinn kommune er en av fire kommuner som er valgt ut til å være med i den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold». Her er det høgskolelektor Åsmund Aamaas fra campus Notodden og førstelektor Guro Hansen Helskog fra campus Drammen som er HSNs representanter.

– «Kompetanse for mangfold» handler blant annet om å skape muligheter for unge til å oppfylle egne ambisjoner, og til å få en god utdanning, forteller Aamaas.

Framtidsdrøm

I uke 6 og 7 delte barn fra Tinn drømmer for fremtida med hverandre og et stort publikum på Rjukanhuset. Mangfoldet kom frem, både i de ulike drømmene og i de ulike språkene og uttrykksformene drømmene ble presentert på.

Drømmene var mange, og ganske ulike. Noen drømte om å bli voksen og jobbe på en vannsklie, mens andre ønsket å bli baker eller lærer. Noen fokuserte på fred og bærekraftig utvikling i sine drømmer. Her var det tydelig at alle hadde alle fått mulighet til å presentere hva de selv så på som sin drøm for fremtiden.

Arrangementet var et samarbeid mellom barnehagene, biblioteket, voksenopplæringen, Rjukan barneskole og asylmottaket.

Fra utstillingen på Rjukanhuset. Foto

Utdanningssamarbeid

Leder for barnehagesektoren i kommunen, Siri S. Gunleiksrud, forteller at de etter et NAFO-seminar for fire år siden begynte å legge opp til ekstra fokus på morsmål i forbindelse med Morsmålsdagen i februar.

– På grunn av deltakelse i «Kompetanse for mangfold» dette året, ble vi enige om å ta litt ekstra i: Det ble både stor utstilling og flere andre arrangementer i kommunen. Blant annet kom Fortellerhuset og Kadra Yusuf på besøk, sier Gunleiksrud.

Delt eierskap

Det har vært et godt og tett samarbeid, og de to prosessveilederne fra HSN er imponerte over hva Tinn kommune har fått til.

– De involverte fra barnehage, skole og høgskole har alle hatt med seg sine perspektiver inn i prosjektet. De føler at de sammen har klart å mobilisere kunnskap som allerede eksisterte, samtidig som behov for mer kunnskap har blitt synliggjort og arbeidet videre med, sier Aamaas.

Han legger til at samarbeidsformen, der både kommunen og høgskolen har følt et eierskap, har vært viktig for de gode resultatetene i Tinn.

 

 

 

Kompetanse for mangfold

  • «Kompetanse for mangfold» er et nasjonalt kompetanseløft for flerkulturell opplæring.
  • I skoler og barnehager rundt om i landet skal ledelse og ansatte i felleskap jobbe for å utvikle kompetanse på feltet.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge bidrar med veiledning og faglig støtte i disse prosessene. Les mer om HSNs rolle i «Kompetanse for mangfold»