Studenter på campingturné

Studenter poserer ved campingvogna. Foto
Karl Angel Hovland studerer engelsk i Vestfold, Elin Brastad studerer til grunnskolelærer 1-7 i Drammen, André Hustoft Nesheim studerer kulturledelse i Bø og Sophia Hjorth tar master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag.

Studentene ruller fylkene rundt med en campingvogn, for å minne om søknadsfristen til høyere utdanning 15. april.


Vi har pusset opp en vintage Poletta-campingvogn fra 70-tallet og fylt den med studieinformasjon og gaver. I tida fram mot søknadsfristen er vogna på en rundreise til noen av de videregående skolene, folkehøyskolene og torgene i vår region.

Søknadsfrist i påsken

Hensikten er å sikre at så mange som mulig kjenner til aktuelle studietilbud i forkant av 15. april, Påskeaften, som er fristen for å søke høyere utdanning.

Det er studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som skal på turné. De kan svare på spørsmål om ulike studietilbud og studentlivet.

Student i dialog med elever ved Horten videregående skole. Foto

Behov for lærere

Til høsten blir lærerutdanningen en 5-årig utdanning på masternivå som gir lektorkompetanse. I tillegg er inntakskravene på lærerutdanningene økt. Mange har spørsmål om dette.

Lærerutdanning er attraktiv for mange fordi det gir en solid utdanning, og det er gode muligheter for jobb i hele landet. Bare i Buskerud, Vestfold og Telemark er det behov for 4600 nye lærere de neste ti årene (kilde: KOSTRA, SSB).

Slik fordeler behovet for lærere seg for hvert fylke:

 • Buskerud: 1800
 • Vestfold: 1550
 • Telemark: 1250

 

Har du spørsmål om høyere utdanning?

Våre studenter besøker nå videregående skoler, folkehøgskoler og torg i ditt område.

Uke 13

 • 27. mars: Horten vgs 11.00–12.30
 • 27. mars: Skiringssal fhs (Sandefjord) 14.30–15.30
 • 28. mars: Nøtterøy vgs 11.00–12.30
 • 28. mars: Tønsberg torg 14.00–16.30
 • 29. mars: Porsgrunn vgs 11.00–12.30
 • 29. mars: Skien torg 14.00–17.00
 • 30. mars: Notodden vgs 11.00–12.30
 • 30. mars: Kongsberg skisenter 14.00–17.00
 • 31. mars: Drammen videregående skole 08.15-10.00

Uke 14

 • 3. april: Kongsberg vgs 11.00–12.30
 • 3. april: Kongsberg torg 13.30–15.30
 • 4. april: Ringerike vgs 11.00–12.30
 • 4. april: Hønefoss vgs 13.00–15.00
 • 5. april: Åssiden vgs 11.00–12.30
 • 5. april: Holtekilen fhs 14.00–15.30
 • 6. april: Asker vgs 11.00–13.00
 • 6. april: Bragernes Torg 14.00–17.00