Ukas foreleser: Tine – utdanningsvitenskap

– Utdanningsvitenskap er spennende fordi det er så sammensatt. Jeg bruker kunnskap fra mange felt som politikk og forvaltning, læringspsykologi, sosiologi, pedagogikk og fagdidaktikk, sier førsteamanuensis Tine Sophie Prøitz.


Tine Sophie Prøitz. Foto– Jeg er opptatt av utdanningspolitikk og utdanningsreformer slik de forstås av de som arbeider i skolen. Særlig er jeg opptatt av hvordan de som styrer arbeidet i skolen, lærere og skoleledere arbeider med elevers læringsutbytte og resultater. Dette innebærer for eksempel å studere både politikkens ambisjoner og praktikernes arbeid med vurdering, karaktersetting og bruk av resultater fra tester og prøver, sier førsteamanuensis Tine Sophie Prøitz.

Hun er en av de 16 HSN-forskerne og -foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre.

– Hvorfor utdanningsvitenskap?

– Utdanningsvitenskap er spennende fordi det er så sammensatt. I mitt arbeid må jeg ta i bruk kunnskap fra mange felt, som politikk og forvaltning, læringspsykologi, sosiologi, pedagogikk og fagdidaktikk. Faget er også spennende fordi det er så aktuelt for de fleste og fordi det er i stadig utvikling. Gjennom mitt arbeid blir jeg hele tiden utfordret til  å lære nye ting om hvordan elever, lærere, skoleledere, skoleadministrasjon og politikere opplever og arbeider i skolen som samfunnsinstitusjon.

– Hva er viktigst i møte med studentene?

– Det viktigste for meg er å stimulere til interesse og engasjement for læring og skole. Det handler også mye om å forsøke å formidle kunnskap som får studenter til å stoppe opp og reflektere over skolens funksjon i samfunnet og den betydning skolen har for elever og samfunn.

– Hva er ditt råd til nye studenter?

– Å studere handler om å arbeide for å bli en informert og reflektert person. I studietiden er det viktig å fokusere på hvordan en selv kan legge til rette for egen læring, det innebærer for eksempel å holde seg orientert om studiets opplegg, møte forberedt for å kunne delta i undervisning og i diskusjon med medstudenter og lærere og ta i bruk alle de ressurser som stilles til rådighet. Spesielt viktig er det å stille spørsmål om noe er uklart enten til medstudenter eller til lærer.